Miesięcznik CHEMIK - 70 lat tradycji!

Czasopismo dla naukowców, inżynierów i kadry zarządzającej w przemyśle chemicznym

Publikacje naukowo-techniczne-nowe techniki i technologie-bieżący serwis z firm i instytucji naukowych oraz statystyczny i rynkowy-prezentacje firm, wyrobów, technologii-wywiady, polemiki, dyskusje, kalendarium Chemików

CHEMIK jest indeksowany: CAS, BazTech; IndexCopernicus; Google Scholar; SciFinder; SCOPUS. Notowania (2015): SJR=0.129 (poprzednio 0.113); IPP=0.16 (poprzednio 0.072); SNIP=0.128 (poprzednio 0.081); ICV’2014 – 99,91. Lista czasopism MNiSW (12. 2015) - 8 punktów. Liczba cytowań Scopus (2015 - do listopada) wynosi 62.

Najnowsze wydania miesięcznika CHEMIK

chemik_11_2016_thumb chemik_10_2016_thumb chemik_09_2016_thumb chemik_08_2016_thumb

Europejskie Centrum Biznesu oraz Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka pragną serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XI edycji

OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU PETROBIZNES
PALIWA CHEMIA GAZ

która odbędzie się 4 lipca 2016 r. w Warszawie w Hotelu Marriott

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi:

„Odpowiedzialny Rozwój – nowe wyzwania dla liderów rynku
petrochemicznego i gazowego w Polsce”

Tegoroczna edycja Kongresu PETROBIZNES to okazja do omówienia w gronie polityków, ekspertów i praktyków założeń Programu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz nowej roli liderów rynku petrochemicznego i gazowego w Polsce. Pragniemy, aby zaproszone do udziału w dyskusji kluczowe osoby z największych spółek sektora gazowego, chemicznego i paliwowego w obecności przedstawicieli Rządu i najważniejszych organizacji branżowych odnieśli się do przemian jakie stawia codzienność oraz sytuacja geopolityczna przed strategicznymi sektorami w naszym kraju.

Szczegółowe informacje o kongresie będą sukcesywnie przedstawiane na stronach internetowych Europejskiego Centrum Biznesu www.petrobiznes.pl  oraz na stronach Partnerów i Patronów Medialnych Kongresu.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu:

www.petrobiznes.pl        e-mail: info@ecb.biz.pl     tel. +48 081 747 65 10