Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informujemy, ze ukazał się pierwszy numer reaktywowanego czasopisma CHEMIK, którego wydawanie, w obliczu rosnących problemów finansowych, zostało zawieszone pod koniec 2016 roku. Aktualny Zarząd SITPChem, a w szczególności Pan Prezes Jerzy Klimczak, podjął działania które zaowocowały reaktywacją czasopisma, którego właścicielem niezmiennie pozostaje Stowarzyszenie, a współwydawcą została Politechniki Wrocławska, reprezentowana przez Dziekana Wydziału Chemicznego, profesora Piotra Młynarza. Nieprzypadkowo zatem, pierwszy po wznowieniu zeszyt CHEMIKA poświęcony jest prezentacji potencjału badawczego Wydziału Chemicznego PWr.

Głęboko wierzę, że reaktywacja CHEMIKA to krok do budowania platformy współpracy pomiędzy biznesem i przemysłem, a nauką w ramach środowiska chemików polskich. Aktualnie czasopismo, które będzie wydawane jako kwartalnik, legitymuje się 20 punktami z listy ministerialnej ale ambicją kolegium redakcyjnego jest podwyższenie tej liczby, jak również umiędzynarodowienie CHEMIKA. Gorąco zachęcamy Państwa, a w szczególności naszych młodszych kolegów, studentów i doktorantów, do publikowania w CHEMIKU. Zapraszamy również wszystkie jednostki badawcze, przemysłowe i handlowe działające w obszarze chemii do współpracy i zaprezentowania swoich osiągnięć na łamach czasopisma.

Redaktor Naczelny czasopisma CHEMIK Prof. dr hab. Rafał Latajka


Miesięcznik CHEMIK - 70 lat tradycji!

Czasopismo dla naukowców, inżynierów i kadry zarządzającej w przemyśle chemicznym

Publikacje naukowo-techniczne-nowe techniki i technologie-bieżący serwis z firm i instytucji naukowych oraz statystyczny i rynkowy-prezentacje firm, wyrobów, technologii-wywiady, polemiki, dyskusje, kalendarium Chemików

CHEMIK jest indeksowany: CAS, BazTech; IndexCopernicus; Google Scholar; SciFinder; SCOPUS. Notowania (2015): SJR=0.129 (poprzednio 0.113); IPP=0.16 (poprzednio 0.072); SNIP=0.128 (poprzednio 0.081); ICV’2014 – 99,91. Lista czasopism MNiSW (12. 2015) - 8 punktów. Liczba cytowań Scopus (2015 - do listopada) wynosi 62.

Najnowsze wydania miesięcznika CHEMIK

Chemik_2023_1-4
chemik_01_2023 chemik_01_2022_thumb chemik_11_2016_thumb chemik_10_2016_thumb