Tag Archives: PGNiG

PGNiG nagrodziło pomysły młodych naukowców

Nowy sposób na recykling płuczek wiertniczych, mapa drogowa odbiorców gazu oraz rewitalizacja terenów zielonych to trzy zwycięskie pomysły wybrane podczas II edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Laureaci otrzymali nagrody finansowe, a zwycięzca dodatkowo szansę na realizację projektu w spółce z Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Płuczka wiertnicza to ciecz stosowana podczas tworzenia otworów wiertniczych. W trakcie wiercenia otworu oczyszcza jego dno i wynosi na powierzchnię tzw. zwierciny. Chłodzi też świder i oczyszcza go ze zwiercin. Po użyciu płuczka jest transportowana do specjalnych punktów i tam utylizowana lub przetwarzana do ponownego użycia. Mgr inż. Agnieszka Myśliwiec znalazła sposób na to, jak uniknąć kosztownego transportu płuczki i zwiercin, a jednocześnie chronić środowisko. Do konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG zgłosiła projekt przetwarzania płuczki i zwiercin bezpośrednio przy wiertni. Jest współautorką patentu na sposób przetwarzania odpadów wiertniczych – zamianę płuczki w sypki i suchy materiał. Według niej przy wiertniach mogłyby stanąć koparki z łyżkami mieszającymi, a przetworzony materiał powinien być...
Read more

Nowy kontrakt gazowy PKN ORLEN i PGNiG

PKN ORLEN i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zawarły 29 września  kontrakt na sprzedaż paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej ORLEN w Polsce. Pięcioletni kontrakt będzie obowiązywał od 1 października 2016 r. do 30 września 2021 r. (5 lat gazowych), a jego wartość została oszacowana na kwotę, która może wynieść ponad 7 mld PLN. (kk) (http://www.orlen.pl/, 29.09.2016)  ...
Read more

ORLEN i PGNiG wspólnie poszukają gazu i ropy na Podkarpaciu

ORLEN Upstream przystąpił do Umowy o Wspólnych Operacjach z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG). Porozumienie zakłada wspólną realizację prac analitycznych i badawczych na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w obrębie województwa podkarpackiego. Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat. Na mocy zawartego porozumienia ORLEN Upstream obejmie 49% udziałów w  ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej „Bieszczady”. Umowa zakłada realizację uzgodnionego przez partnerów programu prac. (kk) (http://www.orlen.pl/, 20.07.2015)...
Read more

Konkurs Fundacji PGNiG na stypendia

Zarząd Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA im. Ignacego Łukasiewicza już po raz siódmy ogłosił konkurs na stypendia dla najlepszych studentów kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego. Wnioski należy składać do 30 września 2015 r. (kk) (www.fundacjapgnig.pl, 25.06.2015)...
Read more

X Jubileuszowa Edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa-Chemia-Gaz

Grafika-Informacja-Podstawowa Europejskie Centrum Biznesu oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego pragną serdecznie zaprosić Państwa do udziału w X JUBILEUSZOWEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU PETROBIZNES PALIWA CHEMIA GAZ która odbędzie się 14 września 2015 r. w Warszawie w Hotelu Mercure Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Polscy championi w branży petrochemicznej i gazowej po dekadzie zmian”. Jubileuszowa edycja Kongresu PETROBIZNES to okazja do podsumowania w gronie polityków, ekspertów i praktyków zmian jakie dokonały się w polskiej branży chemicznej, paliwowej i gazowniczej w ostatnich latach na tle rynku europejskiego. Pragniemy, aby zaproszone do udziału w dyskusji kluczowe osoby z sektora gazowego i petrochemicznego, największych spółek branżowych w Polsce w obecności przedstawicieli Rządu i najważniejszych organizacji branżowych wypracowali wspólne stanowisko w kontekście dalszych przemian jakie stawia codzienność przed strategicznymi sektorami w naszym kraju. Pragniemy, aby formuła tegorocznej edycji Kongresu – debata połączona z uroczystą kolacją w kuluarowym gronie - pozwoliła naszym Gościom odbyć wyczerpujące i konstruktywne dyskusje. Szczegółowe informacje o kongresie będą...
Read more

Konkurs PGNiG dla młodych naukowców

Młodzi naukowcy, studenci i doktoranci mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe związane m.in. z przemysłem paliwowym w konkursie „Młodzi innowacyjni dla PGNiG”. Główna nagroda to 15 tys. PLN i szansa na realizację pomysłu nawet za 100 tys. PLN. Konkurs „Młodzi innowacyjni dla PGNiG” jest skierowany do młodych naukowców (do 30. roku życia), studentów lub doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekty mogą dotyczyć m.in. poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji paliw gazowych, elektroenergetyki, nowych zastosowań gazu ziemnego, ochrony środowiska czy obsługi odbiorców i użytkowników gazu. Projekt musi być nowatorski, a także powinien być możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej. Zgłoszenia do konkursu trwają do 30 czerwca 2015 r. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 6.05.2015)...
Read more

Inżynierowie chcą pracować w Polpharmie

Polpharma znalazła się w grupie dziecięciu najbardziej pożądanych pracodawców wśród studentów studiów inżynieryjnych. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie organizacji BEST (Board of European Students of Technology), która zrzesza studentów uczelni technicznych z ponad 30 krajów Europy. Studenci wskazywali w badaniu pracodawcę, u którego chcieliby pracować za 5 lat. Zwycięzcą w tym plebiscycie okazała się firma Samsung. Polpharma zajęła 9 miejsce w rankingu. W pierwszej dziesiątce były również firmy: PGNiG Termika, Orlen, Intel, Rolls-Royce, Coca-Cola HBC, Grupa Żywiec, P&G oraz Airbus. W badaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy respondentów, najliczniej reprezentowaną grupą byli studenci III roku oraz kierunków: Informatyka, Budownictwo, Automatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn. Według studentów najważniejszymi kryteriami w wyborze przyszłego pracodawcy są: wysokie zarobki, możliwości awansu i rozwoju zawodowego, atmosfera i kultura firmy, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz elastyczny czas pracy. (kk) (http://www.polpharma.pl/, 23.03.2015)...
Read more