Chemik 2023

Szanowni Państwo

Z wielką radością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce kolejny po wznowieniu zeszyt CHEMIKA. Po numerze pierwszym, który poświęcony był potencjałowi badawczemu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, nadszedł czas na zeszyt, w którym zgromadzono kilka, typowo naukowych publikacji. Poruszane w prezentowanych artykułach zagadnienia badawcze są bardzo różne – od ogniw paliwowych, przez wyzwania gospodarki wodorowej, technologię nieorganiczną po modelowanie molekularne. Właśnie taki profil czasopisma jest zgodny z jego koncepcją rozwoju ustaloną przez władze SITPChem i Radę Naukowo-Programową, mamy nadzieję, że w przyszłości poruszane będą zagadnienia ze wszystkich obszarów chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i materiałowej.

Serdecznie zachęcamy naszych młodszych kolegów, zatrudnionych w różnych jednostkach badawczych jak i przemysłowych, do podzielenia się swoimi osiągnięciami na łamach CHEMIKA. Zachęcamy również jednostki badawcze – wydziały i instytuty – do współpracy, celem opublikowania zeszytów specjalnych przedstawiających ich profil. W bieżącym numerze znajdą Państwo także artykuły na temat najważniejszych wydarzeń z życia SITPChem jak również konferencji 3 Seas Hydrogen Council. Gorąco zachęcam do przeczytania bardzo interesującego artykułu wstępnego autorstwa pana Józefa Kozieła. Życzymy miłej i stymulującej lektury.

Prof. dr hab. Rafał Latajka, Redaktor naczelny

 


SŁOWO WSTĘPNE

WYDARZENIA

  • 3 Seas Hydrogen Council: Czas by wodorowa Europa usłyszała głos naszego regionu, str. 3,

ARTYKUŁ WSTĘPNY

  • H2POLAND – świat zmierza w kierunku zeroemisyjności, str. 5, Biznes chemiczny – jaka czeka go przyszłość? –Józef Kozieł, str. 12, Z życia SITPChem (od X 2022 do VI 2023), str. 14.

Część naukowa:

  • Wykorzystanie ogniw paliwowych w gospodarce wodorowej, The use of fuel cells in the hydrogen economy, Robert Przekop, Julia Głowacka, Agnieszka Martyła, str. 26,
  • Bezpieczeństwo surowcowe Unii Europejskiej w kontekście wyzwań dekarbonizacyjnych i gospodarki wodorowej, Raw material security of the European Union in the context of the decarbonisation challenge and the hydrogen economy, Robert E. Przekop, Adam Stolarz, Daria Pakuła, Adam Żurek, Agnieszka Martyła, str. 34
  • Odzysk surowców krytycznych z ogniw litowo-jonowych, Recovery of critical raw materials from lithium-ion cells, Agnieszka Martyła, Robert E. Przekop, Anna Łabęda, str. 42,
  • Wpływ dodatku surowców pochodzenia organicznego na wytrzymałość mechaniczną granulatów na bazie dolomitu, The influence of the addition of organic raw materials on the mechanical strength of dolomite-based granules, Marcelina Jóźwiak, Ewa Pankalla, Józef Hoffmann, Magdalena Braun-Giwerska, str. 50,
  • Możliwości wykorzystania wapna potasowego z produkcji sody metodą Solvay-a, Possibilities of using post-soda lime from the production of soda ash by the Solvay method, Małgorzata Olejarczyk, Włodzimierz Urbaniak, Iwona Rykowska, Witold Waciński, str. 54
  • Bioaktywne substancje i właściwości farmakologiczne Fomitopsis, Bioactive substances and pharmacological properties of Fomitopsis betulina, Marcin Szymański, str. 62
  • Właściwości kwasu salicylowego i jego wybranych pochodnych w świetle metod modelowania molekularnego, Properties of salicylic acid and its selected derivatives in the light of molecular modeling methods, Anna Kaczmarek, Beata Kizior, Wiktor Zierkiewicz, Aneta Jezierska, str. 66.

PLIK PDF – OPEN ACCESS