Przyjazna Nauka

W październiku 2022 rozpoczęliśmy kolejną, trzecią już grupę wykładów w trybie zdalnym z cyklu „Przyjazna Nauka”.

Wykłady z tematami popularyzującymi naukę obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu chemii a także wielu innych obszarów nauki, z uwzględnieniem wykorzystywania osiągnięć w praktyce, w życiu codziennym.
Kierowane są one do wszystkich członków SITPChem i FSNT NOT w Polsce a także zapraszamy członków PTChem, zainteresowane szkoły, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów we Francji, Uniwersytet III wieku. Promujemy je także dla innych zainteresowanych organizacji.
Wykładowcami są naukowcy z uczelni, instytutów badawczych a także specjaliści w wybranych zagadnieniach.
Projekt ten realizowany jest w ramach działalności szkoleniowo-edukacyjnej SITPChem. Wykłady w trybie zdalnym prowadzone są z wykorzystaniem platformy FSNT NOT „Sala Konferencyjna”, udział poprzez link: https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj
z podaniem kodu dostępu: 848190.
Dotychczas zrealizowaliśmy już 40 wykładów cyklu „Przyjazna Nauka” w dwóch sesjach:
 grudzień 2020- czerwiec 2021
 październik 2021 – czerwiec 2022
Wykłady o szerokiej tematyce związanej z chemią i naukami pokrewnymi wygłaszane były przez naukowców z uczelni wyższych i instytutów z całego kraju oraz z zagranicy (Anglia i Francja). Tematyka: Technologie chemiczne, Ochrona środowiska, Transformacje energetyczne, Tematyka dla szkół średnich, Technologie farb i lakierów, Nauki o ziemi, Architektura, Covid-19, Kosmetologia, Turystyka specjalna, Rehabilitacja i inne. W ramach tego programu przy współpracy z federacją FATIPEC zorganizowane zostało także w dniu 27 maja 2021 Sympozjum: „Paints and Coatings Visions” w którym wygłoszone zostały referaty specjalistów z 8 krajów.
Bliższe informacje wraz z programem oraz krótką instrukcją logowania znajdują się na stronach: www.sitpchem.org.pl oraz www.sitpchemcieszyn.pl a także w mediach społecznościowych. Kolejne tematy wykładów wraz z terminami anonsowane są poprzez e-mailingi.


Kontakt w sprawach szczegółowych:
Józef Kozieł, e-mail: koziel.jozef@gmail.com

Harmonogram wykładów