Prenumarata 2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynier SITPChem podjął decyzję o zawieszeniu wydawania miesięcznika CHEMIK w 2017 roku.

ZW CHEMPRESS-SITPChem nie przyjmuje zatem wpłat
na prenumeratę miesięcznika CHEMIK na 2017 rok.

Przekazane wcześniej wpłaty zostaną zwrócone nadawcom.