Zespół recenzentów

Redakcja miesięcznika CHEMIK nauka-technika-rynek serdecznie dziękuje niżej wymienionym Osobom-Członkom Zespołu Recenzentów naszego miesięcznika – za akces współpracy.

 • Prof. dr hab. inż. Walerian ARABCZYK
 • Prof. Stefan BAJ
 • Prof. dr hab. inż. Barbara BECKER
 • dr hab. Sławomir BERSKI
 • Dr inż. Andrzej BISKUPSKI
 • Prof. dr hab. inż. Marek BIZIUK
 • Prof. dr hab. Inż. Andrzej BŁĘDZKI
 • Dr inż. Jan CEBULA
 • Dr inż., Prof. IMN Andrzej CHMIELARZ
 • Dr inż. Barbara CICHY
 • Prof. Krystyna CZAJA
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz DAROWICKI
 • Dr inż. Ewa FELIS
 • Prof. dr hab. inż. Henryk GALINA
 • Dr Marta GRODZIK
 • Prof. dr hab. inż. Witold GNOT
 • Dr hab. inż., prof. nadzw. PG Józef HAPONIUK
 • Prof. dr hab. inż. Józef HOFFMANN
 • Dr inż. Krystyna HOFFMANN
 • Prof. dr hab. inż., prof. zw. PG Jan HUPKA
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz IGRAS
 • Dr hab. Krzysztof JÓŹWIAK
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof KACZMARSKI
 • Prof. dr hab. inż. Bożena KAWALEC-PIETRENKO
 • Dr Marta KIJEŃSKA
 • Prof. dr hab. Stefania KINAL
 • Dr hab., prof. nadzw. PG Ewa KLUGMANN-RADZIEMSKA
 • Prof. dr hab. inż. Ilona KOŁODZIEJSKA
 • Dr inż. Marcin KONKOL
 • Prof. dr hab. Inż. Janusz KOTOWICZ
 • Prof. dr hab. inż. Teresa KOWALIK-JANKOWSKA
 • Dr inż. Paweł KOWALIK
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof KRAWCZYK
 • Prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • Dr inż. Krzysztof KRYŻA
 • Dr inż. Kamil KULESZA
 • Prof. dr hab. Józef KUR
 • Dr hab. inż., prof. nadzw. Piotr KURCOK
 • Dr inż. Lidia KURZEJA
 • Dr hab. Inż. Zbigniew LECIEJEWSKI
 • Dr hab. nauk medycznych Katarzyna Maria LISOWSKA
 • Prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK
 • Prof. dr hab. inż. Mieczysław ŁAPKOWSKI
 • Prof. dr hab. Inż. Jacek MACHNIKOWSKI
 • Dr hab. inż. Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ
 • Dr inż. Michał MAŃCZAK
 • Prof. dr hab. inż. Jan MAZERSKI
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej MIANOWSKI
 • Prof. nadzw. dr hab. Rajmund MICHALSKI
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MILCHERT
 • Dr inż. Piotr MOCEK
 • Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK
 • Dr hab., prof. UAM Izabela NOWAK
 • Prof. dr hab. inż. Jan OGONOWSKI
 • Dr hab. inż., prof. PŁ Janusz OZONEK
 • Prof. dr hab. inż. Lucjan PAWŁOWSKI
 • Prof. Juliusz PERNAK
 • Prof. Robert PIETRZAK
 • Prof. dr hab. inż. Janusz RACHOŃ
 • Dr inż. Bożena ROKITA
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Edward RÓJ
 • Dr hab. inż., prof. PRz Przemysław SANECKI
 • Dr inż. Michał SARNOWSKI
 • Dr hab. inż. prof. UŚ Ewa SCHAB-BALCERZAK
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz SCHROEDER
 • Dr hab. inż. prof. PŁ Jolanta SOKOŁOWSKA
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK
 • Prof. dr hab. inż. Janusz STANGRET
 • Dr inż. Amelia Beata STASZOWSKA
 • Prof. Andrzej STRUGAŁA
 • Dr inż. Mateusz SZALA
 • Prof. dr hab. inż. Józef SZARAWARA
 • Dr hab. inż., prof. nadzw. PG Halina SZELĄG
 • Prof. dr hab. Inż. Andrzej SZLĘK
 • Dr inż. Marek TAŃCZYK
 • Prof. dr hab. inż. Ewaryst TKACZ
 • Prof. Janusz TRAWCZYŃSKI
 • Dr hab. inż., prof. PRz Mirosław TYRKA
 • Dr inż. Barbara WALAWSKA
 • Dr hab. inż., prof. nadzw. PŚ Krzysztof WALCZAK
 • Prof. Jerzy WALENDZIEWSKI
 • Prof. dr hab. inż. Barbara WANDELT
 • Prof. Krzysztof WARMUZIŃSKI
 • Dr inż. Waldemar WITKOWSKI
 • Prof. dr hab. Lidia WŁODEK
 • Dr hab. inż., prof. nadzw. PŚ Andrzej WOJEWÓDKA
 • Prof. dr hab. inż. Stefan ZIELIŃSKI
 • Dr Aleksandra ZIEMBIŃSKA
 • Dr inż. Małgorzata ZUBIELEWICZ
 • Dr hab. inż., prof. nadzw. PŚ Jerzy ŻAK
 • Prof. nzw. dr. hab. inż. Hanna ŻAKOWSKA

Zespół Recenzentów będzie się sukcesywnie powiększał, w miarę przystępowania nowych współpracowników i podejmowania przez czasopismo nowej tematyki.

Autorzy i Recenzenci pozostają wzajemnie anonimowi; artykuły do recenzji są przekazywane bez nazwisk i afiliacji Autorów; nazwiska Recenzentów nie są znane Autorom.