Category Archives: Konferencje, spotkania

60-lecie Kółka Chemicznego w II LO w Mielcu

“LIVE!Chem – chemia jak żywa” w wykonaniu Studenckiego Koła Naukowego Chemików – XI Noc Naukowców Politechniki Śląskiej Forum Ekologiczne Branży Chemicznej Bogata historia i spojrzenie w przyszłość. The OXO Conference z okazji jubileuszu 30-lecia instalacji OXO w Grupie Azoty ZAK SA Chemical Industry Summit&Awards Gala Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

XX Jubileuszowa Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Krynica, Czarny Potok Resort&SPA, 11-13 maja 2016 r. Tarnowski Oddział SITPChem i Grupa Azoty SA,, we współpracy jeszcze z licznym firmami wspomagającymi, przygotował XX Jubileuszową Konferencję Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym. Grupa Azoty deklaruje: „W XXI wieku zasada poszanowania środowiska naturalnego jest oczywistością, o której właściwie nie trzeba już mówić. Skala naszej odpowiedzialności za środowisko – jako wielkiej europejskiej grupy chemicznej – jest jednak tak duża, że musimy i chcemy o tym mówić przy każdej okazji. Choćby po to, by nasi interesariusze wiedzieli, że robimy w tych sprawach wszystko, co możliwe”. Dla organizatorów krynickich spotkań to prawdziwa satysfakcja! Przecież 20 lat temu było zupełnie inaczej… Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon  ...
Read more

IX Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt.: „Ciecze jonowe – ich możliwości aplikacyjne”

Poznań, 27–29 czerwca 2016 r. W dniach 27–29 czerwca 2016 r. w Centrum Konferencyjno- Wykładowym w Poznaniu odbyło się kolejne, już IX Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt: „Ciecze jonowe – ich możliwości aplikacyjne”. Organizatorami Sympozjum były Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Głównym celem Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych prowadzonych w obszarze czwartorzędowych soli amoniowych i cieczy jonowych oraz wzajemna wymiana doświadczeń, inspiracja i nawiązanie współpracy pomiędzy specjalistami z wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz przedstawicieli przemysłu, których ciecze jonowe łączą jako przedmiot badań i zainteresowań naukowych. Tematy wystąpień konferencyjnych były zatem skoncentrowane wokół tematyki dotyczącej badań nad syntezą, fizykochemią, aktywnością powierzchniową cieczy jonowych, dotyczyły również analityki, toksykologii, ekotoksykologii, degradacji i biodegradacji, mikrobiologii oraz wielu nowych kierunków zastosowań cieczy jonowych. Zastosowania te koncentrowały...
Read more

29. Edycja Projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”

Wrocław, 4 czerwca 2016 r. 25 lat działalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, 18 czerwca 2016 r. 4 czerwca 2016 r w Sali Wałbrzyskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej nastąpiło uroczyste podsumowanie 29. edycji Projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”; uczestnikami projektu byli uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych z różnych szkół Dolnego Śląska. Uczniowie realizowali elementy programu zajęć przeznaczonego dla studentów Wydziału Chemicznego, zdawali kolokwia, rozwiązywali zadania problemowe i rachunkowe, a z wykonywanych na ocenę zajęć laboratoryjnych obowiązkowo pisali sprawozdania. Ich prace oceniane były przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.Uczniowie przygotowali również prezentacje multimedialne z wykonanych przez siebie doświadczeń chemicznych oraz postery naukowe prezentowane na sesjach posterowych. Oprócz zajęć stacjonarnych w laboratoriach chemicznych, młodzież miała okazję udziału w warsztatach edukacyjnych, pt. Spotkanie z promieniotwórczością, przeprowadzanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy, a także w Centrum Wiedzy o Wodzie „Hydropolis” we Wrocławiu. Ponadto gimnazjaliści brali udział w Regionalnym Konkursie Chemicznym na Politechnice Wrocławskiej, a najlepsi licealiści będą reprezentować region dolnośląski w Ogólnopolskim Forum...
Read more

Jubileusz 50-lecia Oddziału SITPChem w Puławach

13 maja br. w Puławach uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Puławach. Licznie przybyli na tę uroczystość członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Sekretarz Generalny FSNT-NOT – Jacek Kubielski, przedstawiciele SITPChem: prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Wiceprezes ZG SITPChem, Wiceprezes i jednocześnie Redaktor Naczelny czasopisma „Chemik” – Anna Czumak-Bieniecka, Sekretarz Generalny – Jerzy Kropiwnicki, Skarbnik – Stefan Oborski, Członek Honorowy Zarządu Głównego – Jerzy Paprocki, Redaktor Naczelny czasopisma „Przemysł Chemiczny” – Andrzej Szyprowski, przedstawiciele firm i instytucji – członków wspierających Oddział SITPChem w Puławach i/lub współpracujących z Oddziałem, w tym przedstawiciele Zarządu: Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy SA, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Przedsiębiorstwa Projektowania Modernizacji i Rozwoju Z.A. Puławy SA PROZAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Remontów Energetycznych ENERGEZAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa CHEMOROZRUCH Sp. z o.o., PTTK, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych Oddziałów SITPChem z Płocka, Gdańska, Torunia, Gliwic i Kędzierzyna-Koźla. Czytaj więcej w...
Read more

Targi EuroLab i CrimeLab – biznes ramię w ramię z nauką

Warszawa, 12–14 kwietnia 2016 r.

Zakończyły się 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Miesiecznik Chemik patronował medialnie obu wydarzeniom, które z sukcesem łączyły świat nauki i przemysłu, co podkreślali zarówno przedstawiciele instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, jak i wszelkiego typu laboratoriów oraz firm świadczących usługi na rzecz sektora. Podczas tegorocznych Targów zaprezentowało się 140 wystawców z 14 krajów, a przybyło na nie niemal 6 000 branżowych gości. Wystawcy przekonywali odwiedzających o zaletach prezentowanej oferty, a jednostki naukowe i badawcze informowały o prowadzonych badaniach i swych dokonaniach. Przedstawiciele branży uczestniczyli także w wykładach i konferencjach, podczas których mogli poszerzyć wiedzę, jak również uzyskać punkty edukacyjne. Podczas uroczystego otwarcia Targów EuroLab oraz Crime- Lab, prof. Leszek Sirko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreślał, że innowacyjność Polski powstaje poprzez współdziałanie naukowców z przemysłem, a oba wydarzenia targowe pomagają zacieśniać tę współpracę. Z kolei prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, zwrócił uwagę...
Read more

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego – CHEMSS 2016 Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego – CHEM-SAFETY-EXPO

„Chemia żywi, leczy, ubiera, buduje” – slogan z czasów realizacji programu chemizacji gospodarki narodowej z lat 60. ub. w. zawiera w sobie wiele racji – piszą organizatorzy Targów. Oczywiście chemia mądrze wykorzystywana jest bardzo pomocna człowiekowi. Ale oprócz pozytywnego wkładu w nasze życie, chemia niesie ze sobą wiele zagrożeń. Zagrożenia te możemy zaobserwować na co dzień, niestety obecnie coraz częściej mówimy także o globalnych, militarnych zagrożeniach chemicznych. Miesięcznik CHEMIK jest patronem medialnym Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 (www.chemss2016.org) i Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO (www.chem-safety-expo.pl) – imprez organizowanych przez Targi Kielce Exhibition&Congress Centre. Targi Kielce, wyspecjalizowane w organizacji profesjonalnych wystaw B2B, zaprosili do współpracy fachowców z branży bezpieczeństwa chemicznego. Zakres branżowy targów CHEM-SAFETY-EXPO obejmuje: Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle procesowym; cyberbezpieczeństwo instalacji przemysłowych; ochronę przeciwpożarową i przeciwwybuchową; bezpieczeństwo miejsca pracy; transport materiałów niebezpiecznych; składowanie i utylizacja materiałów niebezpiecznych; techniki laboratoryjne; analitykę przemysłową on-line; wyposażenie dla służb ratowniczych; ochronę osobistą; badania naukowe i innowacje; procedury, szkolenia, certyfikację oraz literaturę,...
Read more

XXII Plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i FSNT-NOT „Złoty Inżynier”

XXII Plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i FSNT-NOT „Złoty Inżynier”

Warszawa, 9 marca 2016 r Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Techniki NOT Uroczystość otworzyła Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny prezes FSNT-NOT nawiazując do 150-lecia „Przeglądu Technicznego”, najstarszego polskiego czasopisma technicznego, ukazującego się od 1866 r. Przypomniała także rolę i wielkie znaczenie dla krzewienia kultury i dziedzictwa narodowego, jakie spełnia Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Uroczystość ogłoszenia wyników XXII Plebiscytu „Złoty Inżynier”, skłoniła do przypomnienia przez Panią Prezes idei plebiscytu, promującego dokonania polskich inżynierów i popularyzowania wybitnych twórców techniki, szczególnie tych, którzy przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiej Konferencje • wystawy • spotkania Conferences, exhibitions, meetings XXII Plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i FSNT-NOT „Złoty Inżynier” Warszawa, 9 marca 2016 r. gospodarki. Tytuły są przyznawane w kategoriach: nauka, jakość, menedżer, ekologia, zarządzanie i high-tech. W plebiscycie wyróżniani są również Młodzi Inżynierowie, których osiągnięcia w pracy kwalifikowane są jako wybitne. Przyznawany jest także tytuł Honorowego Złotego Inżyniera tym osobom, które wprawdzie uzyskały zawodowy tytuł inżynierski, ale dziś...
Read more

Spotkanie Noworoczne w FSNT NOT we Wrocławiu

Wrocław, 20 stycznia 2016 r. W zabytkowym budynku NOT we Wrocławiu odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne, na którym Prezes Rady Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT we Wrocławiu mgr inż Tadeusz Nawracaj ogłosił wyniki konkursu „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”. Celem konkursu jest między innymi: podkreślenie rangi i znaczenia postępu naukowo-technicznego i ekonomicznego dla całej gospodarki kraju lub poszczególnych regionów; inspirowanie twórczych postaw i zespołów lub osób oraz promocja i wyróżnienie wybitnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych. Nagrody w konkursie przyznawane są za wdrożone tematy, w szczególności w dziedzinach: konstrukcji obiektów, procesów technologicznych, rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych i ochrony środowiska. Prace wyróżnione przez Wrocławską Radę FSNT NOT nagrodami I i II stopnia są przedstawiane do konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Mistrza Techniki”, organizowanego przez Reprezentację Rad Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Dolnego Śląska. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Nowoczesne rozwiązania w przetwórstwie tworzyw

Nowoczesne technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych były przedmiotem 11. Międzynarodowej Konferencji „Advances in Plastics Technology – APT ‘15” w Centrum Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu, w dniach 13–15 października 2015 r. Organizatorem konferencji był gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Konferencje organizowane są w cyklu dwuletnim od 1996 r. i są ważnym wydarzeniem w Europie Środkowowschodniej, które na stałe weszło do kalendarza spotkań naukowo-technicznych, poświęconych najnowszym osiągnięciom w dziedzinie tworzyw polimerowych. Głównym celem konferencji było przedstawienie światowych trendów i osiągnięć w zakresie technologii przetwórstwa tworzyw, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy w tej dziedzinie między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią, pomiędzy nauką i przemysłem. Konferencję prowadzono w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym całego jej przebiegu na język polski. Wzięło w niej udział ponad 80 specjalistów branży przetwórstwa tworzyw oraz przedstawicieli świata nauki z 12 krajów (Austrii, Cypru, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch), reprezentujących 55 instytucji; 54% delegatów przybyło...
Read more