Spotkanie Noworoczne w FSNT NOT we Wrocławiu

Wrocław, 20 stycznia 2016 r.

W zabytkowym budynku NOT we Wrocławiu odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne, na którym Prezes Rady Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT we Wrocławiu mgr inż Tadeusz Nawracaj ogłosił wyniki konkursu „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.

Celem konkursu jest między innymi: podkreślenie rangi i znaczenia postępu naukowo-technicznego i ekonomicznego dla całej gospodarki kraju lub poszczególnych regionów; inspirowanie twórczych postaw i zespołów lub osób oraz promocja i wyróżnienie wybitnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych. Nagrody w konkursie przyznawane są za wdrożone tematy, w szczególności w dziedzinach: konstrukcji obiektów, procesów technologicznych, rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych i ochrony środowiska.

Prace wyróżnione przez Wrocławską Radę FSNT NOT nagrodami I i II stopnia są przedstawiane do konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Mistrza Techniki”, organizowanego przez Reprezentację Rad Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Dolnego Śląska.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon