XXII Plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i FSNT-NOT „Złoty Inżynier”

XXII Plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i FSNT-NOT „Złoty Inżynier”

Warszawa, 9 marca 2016 r

Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Techniki NOT

Uroczystość otworzyła Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny prezes FSNT-NOT nawiazując do 150-lecia „Przeglądu Technicznego”, najstarszego polskiego czasopisma technicznego, ukazującego się od 1866 r. Przypomniała także rolę i wielkie znaczenie dla krzewienia kultury i dziedzictwa narodowego, jakie spełnia Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Uroczystość ogłoszenia wyników XXII Plebiscytu „Złoty Inżynier”, skłoniła do przypomnienia przez Panią Prezes idei plebiscytu, promującego dokonania polskich inżynierów i popularyzowania wybitnych twórców techniki, szczególnie tych, którzy przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiej Konferencje • wystawy • spotkania Conferences, exhibitions, meetings XXII Plebiscyt redakcji „Przeglądu Technicznego” i FSNT-NOT „Złoty Inżynier” Warszawa, 9 marca 2016 r. gospodarki. Tytuły są przyznawane w kategoriach: nauka, jakość, menedżer, ekologia, zarządzanie i high-tech. W plebiscycie wyróżniani są również Młodzi Inżynierowie, których osiągnięcia w pracy kwalifikowane są jako wybitne. Przyznawany jest także tytuł Honorowego Złotego Inżyniera tym osobom, które wprawdzie uzyskały zawodowy tytuł inżynierski, ale dziś odnoszą sukcesy w niezwiązanych z techniką obszarach aktywności, m.in. w kulturze, sporcie, dziennikarstwie.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon