29. Edycja Projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”

Wrocław, 4 czerwca 2016 r.

25 lat działalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, 18 czerwca 2016 r. 4 czerwca 2016 r w Sali Wałbrzyskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej nastąpiło uroczyste podsumowanie 29. edycji Projektu „Młody Chemik Eksperymentuje”; uczestnikami projektu byli uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych z różnych szkół Dolnego Śląska.

Uczniowie realizowali elementy programu zajęć przeznaczonego dla studentów Wydziału Chemicznego, zdawali kolokwia, rozwiązywali zadania problemowe i rachunkowe, a z wykonywanych na ocenę zajęć laboratoryjnych obowiązkowo pisali sprawozdania. Ich prace oceniane były przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.Uczniowie przygotowali również prezentacje multimedialne z wykonanych przez siebie doświadczeń chemicznych oraz postery naukowe prezentowane na sesjach posterowych.

Oprócz zajęć stacjonarnych w laboratoriach chemicznych, młodzież miała okazję udziału w warsztatach edukacyjnych, pt. Spotkanie z promieniotwórczością, przeprowadzanych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku k/Warszawy, a także w Centrum Wiedzy o Wodzie „Hydropolis” we Wrocławiu. Ponadto gimnazjaliści brali udział w Regionalnym Konkursie Chemicznym na Politechnice Wrocławskiej, a najlepsi licealiści będą reprezentować region dolnośląski w Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików w Gdańsku.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon