Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny: dr hab. Rafał Latajka, prof. uczelni,

Sekretarz: dr inż. Sonia Zielińska

Redaktorzy:

  • mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka
  • dr hab. inż. Piotr Jamróz, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Tomasz Olszewski, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Agnieszka Wojciechowska, prof. uczelni
  • dr inż. Piotr Wojciechowski