Ogólne warunki

 • Czasopismo „CHEMIK nauka-technika-rynek” można zaprenumerować na kwartał, półrocze, rok lub kilka lat (prenumerata ciągła).
 • Prenumeratę można rozpocząć w dowolnej chwili.
 • Czasopismo w prenumeracie jest nieco tańsze. Koszt wysyłki ponosi wydawca.
 • Dla rozpoczęcia prenumeraty wymagane jest podanie swojego dokładnego adresu, okresu prenumeraty i liczby zamawianych egzemplarzy, a w przypadku członków SITPChem, uczniów i studentów, należy przesłać dodatkowo kserokopię lub skan ważnej legitymacji SITPchem lub szkolnej (w celu skorzystania z opłaty ulgowej). W przypadku osób prawnych prosimy przesłać dodatkowo numer NIP i upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu nadawcy.
 • Oferujemy również możliwość zamawiania prenumeraty ze zleceniem wysyłki za granicę. Jej cena jest dwukrotnie wyższa od ceny prenumeraty krajowej.
 • Prenumeratę przyjmujemy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
 • Prenumerata pozwala nabyć czasopismo w niższej cenie niż w Salonach Empik. Przy prenumeracie rocznej przynajmniej 1 egzemplarz otrzymują Państwo GRATIS.
 • Zamówienie można złożyć:
  1. Przesyłając zamówienie pocztą tradycyjną,
  2. Wypełniając blankiet wpłaty dostępny tutaj i dokonując wpłaty na poczcie lub w banku, korzystając z poczty elektronicznej: prenumerata@miesiecznikchemik.pl lub telefonicznie/faksem pod numerem (+48 32) 231-61-35.

Należność za zamówioną prenumeratę prosimy wpłacić w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury. Wpłaty prosimy kierować na konto:

ZW CHEMPRESS - SITPChem,
PKO BP S.A. O/Gliwice,
nr 33 10202401 0000 0402 0200 9223

Informujemy, że możliwe jest zamawianie numerów archiwalnych. Zamówienia będą realizowane w miarę posiadanych przez redakcję egzemplarzy.