Szanowni Państwo

w obliczu rosnących problemów finansowych, pod koniec roku 2016, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego podjął decyzję o czasowym zawieszeniu wydawania kwartalnika CHEMIK. Brak tego czasopisma, które stanowiło platformę dyskusji i współpracy między środowiskiem przemysłu chemicznego, a jednostkami badawczymi był aż nadto widoczny i wielu z nas nie mogło się z tym faktem pogodzić. Podjęte przez aktualny Zarząd SITPChem, a w szczególności Pana Prezesa Jerzego Klimczaka, działania zaowocowały reaktywacją czasopisma, którego właścicielem niezmiennie pozostaje Stowarzyszenie, a współwydawcą została Politechniki Wrocławska, reprezentowana przez Dziekana Wydziału Chemicznego, profesora Piotra Młynarza. Nieprzypadkowo zatem oddajemy w Państwa ręce pierwszy po wznowieniu zeszyt CHEMIKA, który poświęcony jest potencjałowi badawczemu tego właśnie Wydziału. Głęboko wierzę, że zebrane w tym numerze artykuły, prezentujące obszar prowadzonych badań i potencjał Katedr skupionych na Wydziale Chemicznym PWr. będą swoistym impulsem do wznowienia działalności i ponownego podjęcia misji CHEMIKA. Mam również...

Read more