Nowoczesne rozwiązania w przetwórstwie tworzyw

Nowoczesne technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych były przedmiotem 11. Międzynarodowej Konferencji „Advances in Plastics Technology – APT ‘15” w Centrum Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu, w dniach 13–15 października 2015 r. Organizatorem konferencji był gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Konferencje organizowane są w cyklu dwuletnim od 1996 r. i są ważnym wydarzeniem w Europie Środkowowschodniej, które na stałe weszło do kalendarza spotkań naukowo-technicznych, poświęconych najnowszym osiągnięciom w dziedzinie tworzyw polimerowych. Głównym celem konferencji było przedstawienie światowych trendów i osiągnięć w zakresie technologii przetwórstwa tworzyw, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy w tej dziedzinie między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią, pomiędzy nauką i przemysłem. Konferencję prowadzono w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym całego jej przebiegu na język polski. Wzięło w niej udział ponad 80 specjalistów branży przetwórstwa tworzyw oraz przedstawicieli świata nauki z 12 krajów (Austrii, Cypru, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch), reprezentujących 55 instytucji; 54% delegatów przybyło z zagranicy. 56% instytucji reprezentowanych na konferencji stanowiły jednostki przemysłowe branży tworzyw, a 43% – instytucje naukowo-badawcze i wyższe uczelnie.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon