Konkurs PGNiG dla młodych naukowców

Młodzi naukowcy, studenci i doktoranci mogą zgłaszać swoje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe związane m.in. z przemysłem paliwowym w konkursie „Młodzi innowacyjni dla PGNiG”. Główna nagroda to 15 tys. PLN i szansa na realizację pomysłu nawet za 100 tys. PLN. Konkurs „Młodzi innowacyjni dla PGNiG” jest skierowany do młodych naukowców (do 30. roku życia), studentów lub doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekty mogą dotyczyć m.in. poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji paliw gazowych, elektroenergetyki, nowych zastosowań gazu ziemnego, ochrony środowiska czy obsługi odbiorców i użytkowników gazu. Projekt musi być nowatorski, a także powinien być możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej. Zgłoszenia do konkursu trwają do 30 czerwca 2015 r. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 6.05.2015)