PGNiG nagrodziło pomysły młodych naukowców

Nowy sposób na recykling płuczek wiertniczych, mapa drogowa odbiorców gazu oraz rewitalizacja terenów zielonych to trzy zwycięskie pomysły wybrane podczas II edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Laureaci otrzymali nagrody finansowe, a zwycięzca dodatkowo szansę na realizację projektu w spółce z Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Płuczka wiertnicza to ciecz stosowana podczas tworzenia otworów wiertniczych. W trakcie wiercenia otworu oczyszcza jego dno i wynosi na powierzchnię tzw. zwierciny. Chłodzi też świder i oczyszcza go ze zwiercin. Po użyciu płuczka jest transportowana do specjalnych punktów i tam utylizowana lub przetwarzana do ponownego użycia. Mgr inż. Agnieszka Myśliwiec znalazła sposób na to, jak uniknąć kosztownego transportu płuczki i zwiercin, a jednocześnie chronić środowisko. Do konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG zgłosiła projekt przetwarzania płuczki i zwiercin bezpośrednio przy wiertni. Jest współautorką patentu na sposób przetwarzania odpadów wiertniczych – zamianę płuczki w sypki i suchy materiał. Według niej przy wiertniach mogłyby stanąć koparki z łyżkami mieszającymi, a przetworzony materiał powinien być wykorzystany w pobliżu miejsca ich wydobycia. „To mogłyby być produkty w postaci np. ziemi antropogenicznej, materiału do użyźniania gleb, wypełniacza mineralnego do celów budowlanych” – opisała swój projekt w zgłoszeniu konkursowym Agnieszka Myśliwiec. Poza oszczędnościami związanymi z transportem płuczki do miejsc przetwarzania zyskałoby także środowisko naturalne. Agnieszka Myśliwiec otrzymała za swój pomysł 15 tys. PLN. Ma szansę na podpisanie umowy o wartości do 100 tys. PLN na wykonanie projektu w PGNiG.

Drugie miejsce zajął projekt stworzenia mapy drogowej odbiorców gazu ziemnego w Polsce. Tomasz Cieślik, doktorant z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, pracował nad nim wraz dr. inż. Krzysztofem Kogutem z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i mgr. inż. Piotrem Narlochem z Polskiej Spółki Gazownictwa. Autorzy chcą stworzyć modele istniejących oraz potencjalnych klientów – użytkowników gazu w całej Polsce, ustalić ich cechy wspólne i różnice, przypatrzeć się czynnikom wpływającym na zużycie gazu w poszczególnych miastach i regionach. Takie dane pozwoliłyby prognozować m.in. najbardziej optymalne obszary do inwestycji. Kapituła konkursu nagrodziła pomysł 10 tys. PLN.

Z kolei Maciej Ziemiański, doktorant na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaproponował zmianę terenów zielonych będących własnością PGNiG. Jego zdaniem zieleńce należące do spółek w grupie mają niewielką wartość botaniczną – w większości są to zwykłe trawniki. Warto je zamienić na pełne kwitnących roślin łąki, które przyciągną pszczoły. Dla nich z kolei autor proponuje specjalne tzw. hotele – miejsca do gniazdowania i rozmnażania, które mogłyby stanąć na zrewitalizowanych terenach zielonych. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 13.10.2016)