ORLEN i PGNiG wspólnie poszukają gazu i ropy na Podkarpaciu

ORLEN Upstream przystąpił do Umowy o Wspólnych Operacjach z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG). Porozumienie zakłada wspólną realizację prac analitycznych i badawczych na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w obrębie województwa podkarpackiego. Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat. Na mocy zawartego porozumienia ORLEN Upstream obejmie 49% udziałów w  ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej „Bieszczady”. Umowa zakłada realizację uzgodnionego przez partnerów programu prac. (kk)

(http://www.orlen.pl/, 20.07.2015)