Category Archives: Aktualnosci

Przyjazna Nauka

W październiku 2022 rozpoczęliśmy kolejną, trzecią już grupę wykładów w trybie zdalnym z cyklu „Przyjazna Nauka”.

Wykłady z tematami popularyzującymi naukę obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu chemii a także wielu innych obszarów nauki, z uwzględnieniem wykorzystywania osiągnięć w praktyce, w życiu codziennym.
Kierowane są one do wszystkich członków SITPChem i FSNT NOT w Polsce a także zapraszamy członków PTChem, zainteresowane szkoły, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów we Francji, Uniwersytet III wieku. Promujemy je także dla innych zainteresowanych organizacji.
Wykładowcami są naukowcy z uczelni, instytutów badawczych a także specjaliści w wybranych zagadnieniach.
Projekt ten realizowany jest w ramach działalności szkoleniowo-edukacyjnej SITPChem. Wykłady w trybie zdalnym prowadzone są z wykorzystaniem platformy FSNT NOT „Sala Konferencyjna”, udział poprzez link: https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj
z podaniem kodu dostępu: 848190.
Dotychczas zrealizowaliśmy już 40 wykładów cyklu „Przyjazna Nauka” w dwóch sesjach:
 grudzień 2020- czerwiec 2021
 październik 2021 – czerwiec 2022
Wykłady o szerokiej tematyce związanej z chemią i naukami pokrewnymi...

Read more

Polscy wynalazcy wyróżnieni na targach innowacji w Brukseli

Polscy naukowcy zdobyli 27 medali, w tym 24 złote i trzy srebrne, na targach wynalazków Innova w Brukseli. Na targach zaprezentowało się w sumie 50 polskich wystawców. Jury doceniło m.in. opracowane i skonstruowane w Polsce urządzenie, które ma pomóc osobom mającym problem z chrapaniem. Pozwala ono z dużą dokładnością określić drożność dróg oddechowych, a przez to oznaczyć ich wydolność i funkcjonalność. Jak tłumaczył profesor Andrzej Kukwa, szef kliniki laryngologii w szpitalu uniwersyteckim w Olsztynie, urządzenie umożliwia badanie osobno poszczególnych nozdrzy i jamy ustnej. Wyróżniony został także m.in. Marek Godlewski z Instytutu Fizyki PAN, który zaprezentował znaczniki fluorescencyjne do wykrywania zakresu zmian nowotworowych w płucach. Znaczniki penetrują wyłącznie miejsca zmian chorobowych, co może pomóc precyzyjnie określić lokalizację tych zmian i opracować nową metodę terapii. Z kolei Iwona Kamińska z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zaprezentowała nowy sposób zabezpieczenia  dokumentów poprzez znakowanie laserem. Jak tłumaczyła, ta metoda pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji do dokumentów i dzięki temu na lepszą ochronę danych...
Read more

Szansa na międzynarodową promocję dla polskich, nowatorskich projektów

Twórcy najciekawszych, nowatorskich projektów naukowo-technologicznych mają szansę na światową promocję i doradztwo biznesowe. Do końca roku powinni zgłosić je poprzez platformę closertopeople.com, na której zaprezentują się obok rozwiązań z całego świata. "Bringing tech&science closer to people” to międzynarodowa kampania edukacyjna organizowana wspólnie przez Fundację Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii (CIKT) oraz platformę Internest, wspierana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i partnerów z niemal całego świata. Kampania otrzymała też międzynarodowy patronat UNESCO. W ramach inicjatywy każdy internauta wchodząc na stronę www.closertopeople.com będzie mógł poznać najciekawsze, innowacyjne technologie i projekty naukowe z kategorii: transport i mobilność, materiały i produkcja, elektronika, IoT i IoE, wirtualna rzeczywistość, technologie komunikacyjne, nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia, energetyka i paliwa, bezpieczeństwo, FinTech. Przez kwartał będą one dodatkowo prezentowane również organizacjom branżowym, izbom handlowym, inwestorom i akceleratorom – potencjalnym partnerom, mogącym wesprzeć ich rozwój lub proces komercjalizacji. "Kampania umożliwia prezentację projektów technologicznych i naukowych, zapewnia im pomoc w wejściu na rynki zagraniczne, ma też zainteresować osoby z...
Read more

W Warszawie wręczono nagrody w polskiej edycji konkursu Galileo Masters

Projekt Aerobits, zapewniający bezpieczną odległość między dronami a samolotami, zwyciężył w polskiej edycji konkursu Galileo Masters. Drugą nagrodę otrzymał projekt Nawiguj.com, a trzecią My Live Regatta. Polska edycja konkursu w 2016 r. zdobyła najwięcej zgłoszeń spośród wszystkich edycji w Europie. Zwycięzcy opracowali zintegrowaną technologię umożliwiającą bezpieczne współdzielenie przestrzeni powietrznej między załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi. "Nasze działania miały początkowo charakter badawczy i były przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Kiedy pojawiły się pierwsze publiczne debaty na temat konieczności wprowadzenia systemów antykolizyjnych dla dronów - my dysponowaliśmy już działającym prototypem" - mówi pomysłodawca projektu Aerobits, dr Rafał Osypiuk. W samych Stanach Zjednoczonych miesięcznie dochodzi do ponad stu groźnych incydentów z udziałem dronów. W większości bezzałogowe statki powietrzne niebezpiecznie zbliżają się do pasażerskich samolotów. Ostatni głośny incydent w Polsce miał miejsce 9 czerwca, kiedy niezidentyfikowany bezzałogowiec zbliżył się do samolotu linii Emirates, który chwilę wcześniej wystartował z lotniska na Okęciu. Naukowcy swój projekt po raz pierwszy pokazali na międzynarodowych targach lotniczych ILA Berlin Air Show...
Read more

Wbrew regułom: Azot jednak może być hipertowarzyski!

Azot występuje powszechnie: w samym powietrzu jest go cztery razy więcej niż tlenu. Wiązania chemiczne tworzy jednak niechętnie, zwłaszcza z więcej niż czterema atomami. Chemicy z Warszawy przewidują jednak, że wbrew regułom typowej chemii w odpowiednio dobranych warunkach może się pojawić azot, jakiego nikt jeszcze nie widział: zdolny do uformowania nawet sześciu wiązań chemicznych. Tego nikt się nie spodziewał. Symulacje komputerowe sugerują, że azot, pierwiastek doskonale znany, na dodatek z reputacją reagującego niechętnie, przy odpowiednio wysokim ciśnieniu mógłby złamać chemiczne reguły i stać się nadzwyczaj towarzyski: jego pojedynczy atom byłby wówczas w stanie utworzyć nawet sześć wiązań chemicznych. Zaskakującego odkrycia dokonali naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW), finansowani z grantów Narodowego Centrum Nauki. Chemicy od dawna wiedzą, że azot może niekiedy przyjmować wartościowość równą pięć, co oznacza, że potencjalnie jest zdolny do uformowania wiązań z pięcioma innymi atomami. Podobne cechy wykazuje fosfor, który sąsiaduje z azotem...
Read more

Firma BASF wyróżniona jako globalny lider racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi

Firma BASF po raz pierwszy znalazła się na liście „CDP Water A” jako jeden z liderów zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Międzynarodowa organizacja non profit CDP (dawniej: „Carbon Disclosure Project”) ogłosiła najnowszy ranking na konferencji CDP Global Water Forum, zorganizowanej 15 listopada w Maroku. CDP współpracuje z inwestorami instytucjonalnymi zarządzającymi aktywami o wartości 100 bln USD. Tylko 24 spośród 607 ocenianych firm otrzymało kategorię „A” - w tym BASF. W ocenie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi CDP uwzględnia przejrzystość raportów firmy na temat prowadzonej gospodarki wodnej, a także stosowane metody zmniejszania ryzyka niedoboru wody. CDP bada także w jakim zakresie produkty opracowywane przez firmę mogą przyczynić się do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi przez jej klientów. (kk) (https://www.basf.com, 23.11.2016)...
Read more

Nauka na pograniczu sztuki

Nierównomiernie starzejące się pigmenty na obrazach, toksyczne rozpuszczalniki do czyszczenia dzieł sztuki, wilgoć niszcząca stare budynki – konserwatorzy zabytków zmagają się z wieloma wyzwaniami. Z pomocą idą im badacze z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, którzy opracowują nowoczesne nanomateriały. To, że jakiś produkt używany jest od setek lat, nie znaczy, że jest najlepszy. A w konserwacji zabytków stosuje się wiele materiałów, które perfekcyjne nie są. Część z nich np. jest toksyczna albo trudno dostępna. Są też substancje, które nie najlepiej się starzeją albo nie są wystarczająco skuteczne. Nadzieję budzą nowe nanomateriały, które można zaprojektować tak, aby pod każdym względem przewyższały tradycyjne związki stosowane przez konserwatorów. Nad nowoczesnymi nanocząstkami dla malarstwa i konserwacji zabytków pracuje interdyscyplinarny zespół z Krakowa. Badacze pracują też nad nanocząstkami do znakowania obiektów, dzięki którym dzieła sztuki staną się nie do podrobienia. Naukowcy w projekcie realizowanym w ramach programu TANGO NCN i NCBR będą syntetyzować m.in. nanocząstki i mikroemulsje do konserwacji i znakowania obrazów olejnych, materiałów...
Read more

Prawie 40 mln PLN dla młodych naukowców

35 młodych naukowców otrzymało z rąk wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 40 mln PLN. Wyróżnieni podczas uroczystości młodzi naukowcy to przedstawiciele różnych dziedzin naukowych. Poszerzając kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, będą realizowali projekty naukowe, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. W VII edycji programu LIDER najwyżej oceniony został projekt dr Eweliny Król z Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzony przez nią międzyuczelniany zespół prowadzi badania nad szczepionką przeciwko wirusowi Zika, opartą na rekombinowanych białkach lub cząstkach wirusopodobnych, które nie zawierają materiału genetycznego wirusa. W ramach projektu, na realizację którego dr Król otrzyma prawie 1,2 mln PLN, młodzi naukowcy opracują metodologię produkcji szczepionki w skali półtechnicznej, która będzie podstawą do jej wdrożenia. Wśród 35 wyróżnionych w tym roku projektów znajdują się także m.in.: - badania nad bezkontaktowym obrazowaniem uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych, - prace nad innowacyjną metodą biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego, - opracowanie sposobu wykorzystania odpadowego poli(metakrylanu metylu)...
Read more

Najlepsze badaczki w Polsce ze stypendiami

Już po raz szesnasty przyznano stypendia najzdolniejszym badaczkom w kraju. Laureatki zajmą się między innymi innowacyjnymi badaniami nad białkami, poszukiwaniem leków przeciwnowotworowych, a także mechanizmem powstawania chorób genetycznych. Konkurs organizowany jest przez L’Oreal Polska wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskim Komitetem ds. UNESCO. W tej edycji przyznano sześć stypendiów – trzy habilitacyjne o wartości 35 tys. PLN, dwa doktoranckie w wysokości 30 tys. PLN, a także jedno magistranckie w wysokości 20 tys. PLN. Wsparcie finansowe ma pomóc w przełamaniu niekorzystnego zjawiska, jakim jest niska reprezentacja kobiet w nauce. – Oto pełna lista nagrodzonych: dr Aneta Balcerczyk z Katedry Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego; temat pracy naukowej: Epigenetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu komórek śródbłonka; dr Katarzyna Gach-Janczak z Zakładu Chemii Biomolekularnej Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; temat pracy naukowej: Ocena potencjału przeciwnowotworowego nowych heterocyklicznych analogów syntetycznych na bazie związków naturalnych; dr Joanna Sułkowska z Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego); temat...
Read more

Laur Eksperta 2016/2017 dla PCC EXOL

Giełdowa spółka PCC EXOL została wyróżniona prestiżowym znakiem Jakości „Laur Eksperta 2016/2017” za produkt Rosulfan A. Nagroda została przyznana w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Doradztwa Konsumenckiego w kategorii Chemia Przemysłowa. W tym roku spółka PCC EXOL została dodatkowo odznaczona Medalem Nowoczesności, przyznawanym firmom, które produkują innowacyjne produkty w skali swojej branży. Rosulfan A to, stworzony przez zespół badaczy spółki, związek chemiczny, dzięki któremu środki czystości bardzo łagodnie oddziałują na skórę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich właściwości użytkowych. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych stawia PCC EXOL na równi z czołowymi globalnymi producentami związków powierzchniowo czynnych. Produkt Rosulfan A został również nagrodzony w Konkursie Grupy PCC - Projekt Roku 2015. Zespół projektowy PCC EXOL zdobył I miejsce za projekt „Co zamiast SLS-ów? Rosulfan A – nowe oblicze surfaktantów anionowych”. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 24.11.2016)...
Read more