Najlepsze badaczki w Polsce ze stypendiami

Już po raz szesnasty przyznano stypendia najzdolniejszym badaczkom w kraju. Laureatki zajmą się między innymi innowacyjnymi badaniami nad białkami, poszukiwaniem leków przeciwnowotworowych, a także mechanizmem powstawania chorób genetycznych. Konkurs organizowany jest przez L’Oreal Polska wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskim Komitetem ds. UNESCO. W tej edycji przyznano sześć stypendiów – trzy habilitacyjne o wartości 35 tys. PLN, dwa doktoranckie w wysokości 30 tys. PLN, a także jedno magistranckie w wysokości 20 tys. PLN. Wsparcie finansowe ma pomóc w przełamaniu niekorzystnego zjawiska, jakim jest niska reprezentacja kobiet w nauce. –

Oto pełna lista nagrodzonych:

dr Aneta Balcerczyk z Katedry Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego; temat pracy naukowej: Epigenetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu komórek śródbłonka;

dr Katarzyna Gach-Janczak z Zakładu Chemii Biomolekularnej Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; temat pracy naukowej: Ocena potencjału przeciwnowotworowego nowych heterocyklicznych analogów syntetycznych na bazie związków naturalnych;

dr Joanna Sułkowska z Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego); temat pracy naukowej: Rola zapętlenia typu splot na poziomie pojedynczego białka oraz kilku molekuł, wykorzystując narzędzia teoretyczne i doświadczalne z pogranicza biofizyki, biochemii, ewolucji oraz topologii i teorii węzłów;

mgr Joanna Rzemieniec z Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; temat pracy naukowej: Neuroprotekcyjny potencjał raloksifenu i 3,3’-diindolometanu w modelach hipoksji i ischemii: badania na komórkach nerwowych myszy w hodowlach pierwotnych in vitro;

mgr Martyna Urbanek z Zakładu Biomedycyny Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk w Poznaniu; temat pracy naukowej: Charakterystyka jądrowych skupień RNA w komórkowych modelach chorób poliglutaminowych;

Agata Jarmuż, studentka kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; temat pracy naukowej: Wpływ interakcji między receptorami opioidowymi i kanabinoidowymi na rozwój tolerancji na działanie związków opioidowych w układzie pokarmowym. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 29.11.2016)