Prawie 40 mln PLN dla młodych naukowców

35 młodych naukowców otrzymało z rąk wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 40 mln PLN. Wyróżnieni podczas uroczystości młodzi naukowcy to przedstawiciele różnych dziedzin naukowych. Poszerzając kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, będą realizowali projekty naukowe, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

W VII edycji programu LIDER najwyżej oceniony został projekt dr Eweliny Król z Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzony przez nią międzyuczelniany zespół prowadzi badania nad szczepionką przeciwko wirusowi Zika, opartą na rekombinowanych białkach lub cząstkach wirusopodobnych, które nie zawierają materiału genetycznego wirusa. W ramach projektu, na realizację którego dr Król otrzyma prawie 1,2 mln PLN, młodzi naukowcy opracują metodologię produkcji szczepionki w skali półtechnicznej, która będzie podstawą do jej wdrożenia.

Wśród 35 wyróżnionych w tym roku projektów znajdują się także m.in.:

– badania nad bezkontaktowym obrazowaniem uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych,

– prace nad innowacyjną metodą biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego,

– opracowanie sposobu wykorzystania odpadowego poli(metakrylanu metylu) do produkcji materiałów o zastosowaniach specjalnych,

– zaprojektowanie, budowa oraz optymalizacja zintegrowanego Mikroskopu Sił Atomowych i Pęsety Optycznej, służącego do badań cząsteczek i nanomateriałów oraz

– zaprojektowanie innowacyjnych przetworów z karpia typu „snack food” o charakterze prozdrowotnym przeznaczonych dla sportowców.

W trakcie uroczystości dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski ogłosił także ósmą edycję programu LIDER, której budżet wyniesie 40 mln PLN. Nabór wniosków będzie trwał od 16 stycznia do 17 marca 2017 r. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 29.11.2016)