Tag Archives: Złoty Medal Chemii

Rusza szósta edycja Konkursu Złoty Medal Chemii

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie/inżynierskie obronione w roku akademickim 2015/2016 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. Honorowy patronat nad konkursem sprawują prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma DuPont. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. PLN. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. PLN, a Brązowego – 2,5 tys. PLN. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. PLN   pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i żywności, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów. Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub...
Read more

Złoty Medal Chemii 2015 trafił w ręce młodego naukowca z UW

Zdobywcą „Złotego Medalu Chemii” w piątej edycji prestiżowego konkursu dla młodych naukowców został Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat otrzymał nagrodę finansową ufundowaną przez firmę DuPont. Tematem zwycięskiej pracy jest nowatorska metoda umożliwiająca efektywne prowadzenie reakcji Hecka z możliwością odzyskiwania katalizatora palladowego z mieszaniny reakcyjnej za pomocą magnetycznych nanocząstek kobaltu. Zdobywcą Srebrnego Medalu Chemii jest Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Brązowy Medal Chemii trafił w ręce Rafała Białka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wszyscy finaliści konkursu zyskali również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

W konkursie przyznano również  wyróżnienia, które zdobyli: Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Anna Gruszkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Małgorzata Janik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Żaneta Matuszek z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Małgorzata Janik otrzymała również nagrodę publiczności przyznawaną przez samych finalistów po prezentacji prac, które zakwalifikowały się do...
Read more

Złoty Medal Chemii 2015

Od 1 czerwca 2015 r. do 16 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii. Przedmiotem konkursu są prace licencjackie oraz inżynierskie zarówno o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym z szerokiego zakresu chemii. Suma nagród dla autorów najlepszych prac wynosi ponad 20 000 zł. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz firma DuPont Poland. Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu zgłaszać można prace obronione w roku akademickim 2014/15 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. (kk) (www.zlotymedalchemii.pl, 25.06.2015)...
Read more

Złoty Medal Chemii’2015

Do 16 października br. będzie trwał nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii. Przedmiotem konkursu są prace licencjackie oraz inżynierskie zarówno o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym z szerokiego zakresu chemii. Suma nagród dla autorów najlepszych prac wynosi ponad 20 tys. PLN. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz firma DuPont Poland. Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu zgłaszać można prace obronione w roku akademickim 2014/15 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. (kk) (www.zlotymedalchemii.pl, 1.05.2015)...
Read more

Rusza piąta edycja Złotego Medalu Chemii

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2014/15 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a fundatorem nagród jest firma DuPont. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. PLN. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. PLN, a Brązowego – 2,5 tys. PLN. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. PLN. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i żywności, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów. Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod...
Read more