Złoty Medal Chemii 2015 trafił w ręce młodego naukowca z UW

Zdobywcą „Złotego Medalu Chemii” w piątej edycji prestiżowego konkursu dla młodych naukowców został Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat otrzymał nagrodę finansową ufundowaną przez firmę DuPont. Tematem zwycięskiej pracy jest nowatorska metoda umożliwiająca efektywne prowadzenie reakcji Hecka z możliwością odzyskiwania katalizatora palladowego z mieszaniny reakcyjnej za pomocą magnetycznych nanocząstek kobaltu. Zdobywcą Srebrnego Medalu Chemii jest Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Brązowy Medal Chemii trafił w ręce Rafała Białka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wszyscy finaliści konkursu zyskali również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

W konkursie przyznano również  wyróżnienia, które zdobyli: Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Anna Gruszkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Małgorzata Janik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Żaneta Matuszek z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Małgorzata Janik otrzymała również nagrodę publiczności przyznawaną przez samych finalistów po prezentacji prac, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu. (kk)

(http://biotechnologia.pl/, 2.12.2015)