Rusza piąta edycja Złotego Medalu Chemii

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2014/15 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a fundatorem nagród jest firma DuPont. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. PLN. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. PLN, a Brązowego – 2,5 tys. PLN. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. PLN. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i żywności, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. (kk)

(http://www2.dupont.com, www.zlotymedalchemii.pl 25.03.2015)