Tag Archives: IChP

Instytut Chemii Przemysłowej Liderem Innowacji’2016

Instytut Chemii Przemysłowej otrzymał tytuł Lidera Innowacji’2016 w ramach XIV Edycji Krajowego Konkursu pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Instytut doceniono za innowacyjne badania rozwojowe i przemysłowe dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, przezwyciężające istotne bariery rozwoju polskiej gospodarki przez tworzenie zrównoważonego przemysłu chemicznego. (kk) (http://www.ichp.pl/, 27.06.2016)...
Read more

Sprytny materiał wydłuży życie żywności

Może wydłużyć czas przechowywania żywności, zabezpieczyć szpitalne meble przed zarazkami, a nawet płoty czy ściany przed niszczącymi je glonami. Sprytny materiał z nanocząstkami srebra i miedzi, niszczący bakterie i szkodliwe mikroorganizmy, opracowano w Instytucie Chemii Przemysłowej.

Nanocząstki metali szlachetnych to struktury o wielkości od 1 do 100 nanometrów. Dzięki swej mikroskopowej wielkości oraz dużej powierzchni oddziaływania, wykazują właściwości biologiczne już w bardzo małych stężeniach. Szczególnie nanocząstki srebra, które potrafią zwalczać szkodliwe bakterie, są jedną z popularnych dróg zwalczania patogennych mikroorganizmów. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się je w przemyśle m.in. w preparatach kosmetycznych, produktach chemii gospodarczej, a nawet do ochrony dzieł sztuki przed grzybami i bakteriami.

Kolejny sposób ich wykorzystania wymyślili naukowcy z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie (IChP). Opracowali opakowania biobójcze, które zawierają nanocząstki srebra lub miedzi. "Z naszego opakowania nanosrebro lub nanomiedź uwalniają się stopniowo i powodują, że służąca do pakowania folia ma właściwości biobójcze" - wyjaśnia PAP współtwórczyni...
Read more

IChP nagrodzony na XXIII Giełdzie Wynalazków

W dniach 24-25 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 r., którą patronatem honorowym objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy RP, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Instytut Chemii Przemysłowej został nagrodzony statuetką od Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina – za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki oraz wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej. Laureatami nagród specjalnych (statuetka Ambasador Innowacji 2015) zostali twórcy pięciu wynalazków Instytutu, które w ubiegłym roku nagrodzono platynowymi i złotymi medalami z wyróżnieniem na międzynarodowych targach:  „Sprytne opakowanie biobójcze”, „Sposób otrzymywania poli(tlenku fenylenu) przeznaczonego do zastosowania typu High-Tech”, „Hybrydowe nieorganiczno-organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych” oraz „Żywice fenolowo-formaldehydowe wolne od toksycznych monomerów”, „Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu”. (kk) (http://www.ichp.pl/, 6.04.2016)...
Read more

Jest sposób na otrzymanie biowęglowodorów ciekłych z biomasy

Na chwilę obecną, zarówno w Europie jak i na pozostałych kontynentach, nie ma przemysłowej technologii produkcji biowęglowodorów ciekłych, tak z odpadowych olejów roślinnych, zwierzęcych, jak również z olejów wytarzanych z alg. Największe istniejące rafinerie wciąż jako bazę stosują olej palmowy, rzepakowy i jatropa. Tymczasem naukowcy z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie wpadli na pewien pomysł i otrzymali węglowodory ciekłe z tłuszczów naturalnego pochodzenia i z tłuszczowych odpadów. Proces przebiega dwuetapowo, w sprzężonym układzie przepływowym, w podwyższonej temperaturze, pod ciśnieniem atmosferycznym oraz przy użyciu heterofazowych katalizatorów. Pierwszy etap skupia się na przemianie trójglicerydów i/lub wolnych kwasów tłuszczowych do mieszaniny węglowodorów nasyconych i nienasyconych. Proces ten wymaga ściśle określonych warunków, a produkty powstają w wyniku dekarboksylacji i hydroodtlenienia. Drugi etap to z kolei uwodornienie olefin przy zastosowaniu sprężonego czystego wodoru albo mieszaniny wodoru i tlenku węgla.

Proces wytwarzania biowęglowodorów ciekłych z biomasy jest innowacyjny i ma wiele zalet. Należy wspomnieć, że dzięki tej technologii możliwe jest sterowanie...
Read more

iENA’2015

W dniach 29 października – 1 listopada 2015 r. w Norymberdze (Niemcy) odbyła się 67. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki. Wśród nagrodzonych znalazły się: „Sprytne opakowanie biobójcze”, autorzy: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr Agnieszka Szadkowska, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, Krystyna Cyruchin – złoty medal; „Absorber toksycznego formaldehydu w aminoplastach i fenoplastach”, autorstwa: dr hab. Izabelli Legockiej, prof. IChP; mgr inż. Ewy Wierzbickiej, dr Elżbiety Wardzińskiej-Jarmulskiej, dr inż. Barbary Szczepaniak – srebrny medal. (kk) (http://www.ichp.pl/, 6.11.2015)...
Read more

IChP na Taipei International Invention Show’2015

W dniach 1-3 października 2015 r. w Taipei (Tajwan) odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków – INST 2015 Taipei International Invention Show & Technomart, organizowana przez Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki: „Odżywczy biocyd pochodzenia naturalnego”, który nagrodzono złotym medalem; „Inteligentne opakowanie biobójcze dla żywności” nagrodzone srebrnym medalem oraz Nagrodą Specjalną od Chinese Innovation & Invention Society (Taiwan); „Kosmetyki myjąco-pielęgnacyjne dla skóry wrażliwej” nagrodzone Honorowym Wyróżnieniem Wystawy INST 2015 oraz Tajlandzką Nagrodą dla Najlepszego Międzynarodowego Wynalazku – złoty medal przyznany przez The National Research Council of Thailand (NRCT). (kk) (http://www.ichp.pl/, 5.10.2015)...
Read more

Publiczny wymiar bezpieczeństwa chemicznego

30 czerwca w Centrum Konferencyjnym im. prof. J. Czochralskiego Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa „Publiczny wymiar bezpieczeństwa chemicznego” wieńcząca projekt HOME/3820/2012 „Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego” („Towards the chemical security culture”). Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji porządku publicznego, administracji państwowej, służb specjalnych, jak również wyszkoleni w trakcie trwania projektu trenerzy bezpieczeństwa chemicznego, będący przedstawicielami wiodących na rynku przedsiębiorstw chemicznych. Celem konferencji było omówienie zagadnień bezpieczeństwa chemicznego w wymiarze publicznym i w kontekście nowatorskich zasad kultury bezpieczeństwa chemicznego, odgrywającej tak ważną rolę w prewencji zachowań przestępczych, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw będących uczestnikami łańcucha dostawczo-odbiorczego chemikaliów. W trakcie konferencji zaprezentowany został „Podręcznik trenera bezpieczeństwa chemicznego”, portal internetowy dotyczący zagadnień bezpieczeństwa chemicznego i przeprowadzonych w ramach projektu regionalnych szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz baza danych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. (kk) (http://www.ichp.pl, 4.07.2015)...
Read more