Publiczny wymiar bezpieczeństwa chemicznego

30 czerwca w Centrum Konferencyjnym im. prof. J. Czochralskiego Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa „Publiczny wymiar bezpieczeństwa chemicznego” wieńcząca projekt HOME/3820/2012 „Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego” („Towards the chemical security culture”). Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji porządku publicznego, administracji państwowej, służb specjalnych, jak również wyszkoleni w trakcie trwania projektu trenerzy bezpieczeństwa chemicznego, będący przedstawicielami wiodących na rynku przedsiębiorstw chemicznych.

Celem konferencji było omówienie zagadnień bezpieczeństwa chemicznego w wymiarze publicznym i w kontekście nowatorskich zasad kultury bezpieczeństwa chemicznego, odgrywającej tak ważną rolę w prewencji zachowań przestępczych, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw będących uczestnikami łańcucha dostawczo-odbiorczego chemikaliów. W trakcie konferencji zaprezentowany został „Podręcznik trenera bezpieczeństwa chemicznego”, portal internetowy dotyczący zagadnień bezpieczeństwa chemicznego i przeprowadzonych w ramach projektu regionalnych szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz baza danych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. (kk)

(http://www.ichp.pl, 4.07.2015)