IChP nagrodzony na XXIII Giełdzie Wynalazków

W dniach 24-25 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 r., którą patronatem honorowym objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy RP, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Instytut Chemii Przemysłowej został nagrodzony statuetką od Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina – za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki oraz wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej. Laureatami nagród specjalnych (statuetka Ambasador Innowacji 2015) zostali twórcy pięciu wynalazków Instytutu, które w ubiegłym roku nagrodzono platynowymi i złotymi medalami z wyróżnieniem na międzynarodowych targach:  „Sprytne opakowanie biobójcze”, „Sposób otrzymywania poli(tlenku fenylenu) przeznaczonego do zastosowania typu High-Tech”, „Hybrydowe nieorganiczno-organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych” oraz „Żywice fenolowo-formaldehydowe wolne od toksycznych monomerów”, „Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu”. (kk)

(http://www.ichp.pl/, 6.04.2016)