iENA’2015

W dniach 29 października – 1 listopada 2015 r. w Norymberdze (Niemcy) odbyła się 67. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015 – Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty. Instytut Chemii Przemysłowej zaprezentował trzy wynalazki. Wśród nagrodzonych znalazły się: „Sprytne opakowanie biobójcze”, autorzy: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr Agnieszka Szadkowska, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, Krystyna Cyruchin – złoty medal; „Absorber toksycznego formaldehydu w aminoplastach i fenoplastach”, autorstwa: dr hab. Izabelli Legockiej, prof. IChP; mgr inż. Ewy Wierzbickiej, dr Elżbiety Wardzińskiej-Jarmulskiej, dr inż. Barbary Szczepaniak – srebrny medal. (kk)

(http://www.ichp.pl/, 6.11.2015)