Tag Archives: grafen

Naukowcy pracują nad zastosowaniem grafenu w medycynie

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania nad zastosowaniem powłoki grafenowej w stentach naczyniowych. To rozwiązanie może spowodować, że urządzenia medyczne będą lepiej tolerowane przez organizm. Projekty o nazwie „Powłoka grafenowa na stentach endowaskularnych jako warstwa poprawiająca endotelializację i ograniczająca restenozę” prowadzony jest przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Został on zgłoszony do urzędu patentowego, a kilka dni temu zdobył nagrodę na Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lepine” w Paryżu. Pierwsze badania prowadzone w ramach tego projektu wskazują, że pokryte powłoką grafenową urządzenia medyczne, które są wszczepiane do organizmu, mogą być biologicznie lepiej tolerowane. Naukowcy podkreślają, że pierwsze badań nad zastosowaniem powłoki grafenowej w stentach naczyniowych są obiecujące. Grafen mógłby – zdaniem naukowców – znaleźć zastosowanie m.in. w takich produktach medycznych jak sztuczne zastawki serca, cewniki czy elektrody stymulujące. Naukowcy badają również właściwości bakteriostatyczne grafenu. Zespół naukowców pracujących nad zastosowanie grafenu w produktach medycznych kierowany jest przez dr Dariusza Białego...
Read more

Grafen nie opiera się wysokiej częstotliwości

Odkryty w roku 2004 grafen - jednoatomowa warstwa połączonych wiązaniami atomów węgla – ma wiele wyjątkowych cech, jest na przykład 100 razy mocniejszy od stali. Teraz międzynarodowy zespół naukowców (uniwersytety w Plymouth, Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz uniwersytet Tohoku w Japonii) wspólnie ze specjalistami z Nokia Technologies (Wielka Brytania) wykazali, że grafen przewodzi prąd o wysokiej częstotliwości najlepiej ze wszystkich znanych materiałów – lepiej nawet niż nadprzewodniki. Bez start przewodzone są także prądy o częstotliwości powyżej 10 GHz. Zdaniem odkrywców efekt ten można będzie zastosować między innymi w nowej generacji superszybkich tranzystorach, wzmacniaczach dla telefonów komórkowych i satelitów, detektorach promieniowania oraz czujnikach biologicznych o niskim poziomie szumów cieplnych (m.in. wykrywających demencję, dzięki reakcji odpowiednich przeciwciał z antygenami). (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 11.03.2016)...
Read more

Politechnika Warszawska otwiera Laboratorium Grafenowe

W Laboratorium Grafenowym PW prowadzone mają być badania nad wytwarzaniem standaryzowanego grafenu płatkowego - tlenku oraz zredukowanego tlenku grafenu - o powtarzalnych, ściśle zdefiniowanych właściwościach na potrzeby badań aplikacji grafenowych. Ponadto w laboratorium opracowywane mają być metody modyfikacji i funkcjonalizacji grafenu płatkowego pod kątem jego aplikacji, np. do wytwarzania materiałów kompozytowych, w przemyśle chemicznym, czy też w biomedycynie. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Politechniki Warszawskiej oraz dzięki środkom unijnym. Wartość projektu wynosi 4,5 mln PLN, z czego blisko 630 tys. PLN to wkład własny Politechniki Warszawskiej. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 24.09.2015)...
Read more

Plantacje nanoprętów na dywanach grafenu przechwycą energię Słońca

Słońce może być lepszym chemikiem – dzięki połaciom nanoprętów tlenku cynku wyhodowanym na podłożu grafenowym i „udekorowanym” kropkami siarczku kadmu. W obecności promieniowania słonecznego taka kombinacja zero i jednowymiarowych struktur półprzewodnikowych z dwuwymiarowym grafenem świetnie katalizuje wiele reakcji chemicznych. Nowatorski materiał fotokatalityczny opracowała grupa naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie i Uniwersytetu w Fuzhou. Dziwny to las. Proste, jednorodnie rozmieszczone pnie wyrastają z płaskiego podłoża, by piąć się długimi nanometrami ku górze, gdzie korony półprzewodnikowych wydzieleń chciwie wyłapują każdy słoneczny promień. Tak pod mikroskopem wygląda nowy materiał fotokatalityczny, skonstruowany przez naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN  w Warszawie i Wydziału Chemii Uniwersytetu w Fuzhou w Chinach. Nowatorski materiał 3D zaprojektowano w taki sposób, aby podczas przetwarzania energii słonecznej zapewnić jak najlepszą współpracę punktowych wydzieleń siarczku kadmu (tzw. struktur zerowymiarowych) z nanoprętami tlenku cynku (strukturami 1D) i grafenem (strukturą 2D). Zasada działania nowego, trójwymiarowego fotokatalizatora, opracowanego przez grupę z IChF PAN i Uniwersytetu w Fuzhou, jest prosta. Gdy na...
Read more

Polski grafen może zrewolucjonizować przemysł jachtowy i lotniczy

Polska firma AGP, produkująca grafen o wysokiej jakości, opracuje razem z Politechniką Łódzką komponenty (systemy odsalania wody, magazynowania energii, materiały kompozytowe) mogące zrewolucjonizować produkcję jachtów i samolotów. AGP wraz z grupą naukowców z Politechniki Łódzkiej rozpoczyna badania nad systemem fotowoltaicznym pozwalającym na produkcję energii słonecznej i magazynowanie jej w wysokowydajnych akumulatorach i kondensatorach. Wynalazek może zostać wykorzystany do zaprojektowania innowacyjnych systemów zasilania jednostek pływających i latających. Firma pracuje także nad wykorzystaniem grafenu do produkcji elastycznych i wytrzymałych kompozytów, które stosuje się np. w procesie wytwarzania masztów jachtu czy elementów kadłuba - jednostek pływających, ale także samolotów. Na bazie swojego grafenu firma zamierza rozpocząć także rozpocząć produkcję membran do odsalania wody morskiej, które mogą znaleźć zastosowanie w instalacjach wodnych jachtów oceanicznych. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 5.07.2015)...
Read more

Grafen do produkcji… ubrań

Wynalazek Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) został nagrodzony srebrnym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2015 w Paryżu. Wyróżniony projekt polega na wykorzystaniu tlenku grafenu do produkcji ubrania o właściwościach antyelektrostatycznych i przewodnictwa powierzchniowego. Wynalazek ITME nosi nazwę „Drukowane antystatyczne wykończenia tekstyliów z użyciem rGO”. Zastosowano w nim metodę wykańczania tekstyliów z użyciem tlenku grafenu poprzez nadruk Ink-Jet. Jak podaje Instytut w komunikacie, optymalne właściwości funkcjonalne nadawane są wynalazkowi po kąpieli w roztworze redukującym. W ubiegłym roku projekt został zgłoszony do Urzędu Patentowego. Opracowano go w trakcie realizacji przedsięwzięcia pt. „Wytworzenie atramentów i past drukarskich na bazie grafenu oraz opracowanie metody nadruku powierzchni do zastosowań w drukowanej elektronice elastycznej” („Graph-Print”) w ramach konkursu Graf-Tech, zorganizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Łódzki, a zgłaszającym wynalazek współwykonawca przedsięwzięcia – Politechnika Łódzka. Z kolei grafen płatkowy niezbędny do prac dostarcza Pracownia Grafenu Chemicznego ITME. Natomiast partnerem przemysłowym tej inicjatywy jest Towarzystwo Elektrotechnologiczne QWERTY. (kk) (http://innpoland.pl/, 5.06.2015)...
Read more

Materiały à la grafen na użytek kryptografii kwantowej

W informatyce kwantowej i kryptografii kwantowej mogą znaleźć zastosowanie struktury półprzewodnikowe o grubości pojedynczych warstw atomowych. Ich nowe unikalne właściwości poznali fizycy m.in. z Polski. Struktury te (podobnie jak grafen z grafitu), wydziela się z innego materiału warstwowego: dwuselenku wolframu. W najnowszych badaniach - opublikowanych w "Nature Natotechnology" - fizycy, m.in. z Polski, pokazali nowe unikalne cechy cienkich warstw dwuselenku wolframu. Co więcej, ich odkrycie jest zgodne z wynikami trzech innych prac, opublikowanych w tym samym numerze „Nature Nanotechnology”. Wszystkie cztery prace zgodnie wykazują, że warstwy te dzięki swoim szczególnym cechom mogą znaleźć zastosowanie np. w kryptografii kwantowej czy przy pracach nad komputerem kwantowym. Dwuselenek wolframu to kryształ, który wygląda trochę jak grafit. Pojedyncza warstwa półprzewodnikowych dichalkogenków nabiera cech półprzewodnika z prostą przerwą energetyczną, a to oznacza, że łatwo emituje światło. Fizycy pokazali jednak, że proces emitowania światła na brzegach płatków dwuselenku wolframu może przebiegać w pewien szczególny sposób – w tym samym momencie wyświecany jest tylko jeden foton,...
Read more