Tag Archives: zmiany personalne

Grupa TAURON: Zmiany w zarządach Wydobycia i Dystrybucji

Rady nadzorcze TAURON Wydobycie oraz TAURON Dystrybucja dokonały 26 stycznia zmian w składzie zarządów spółek. W TAURON Wydobycie rezygnację z pełnienia funkcji złożyli: Łukasz Brzózka (dotychczasowy prezes zarządu) oraz Grzegorz Czornik (wiceprezes). W związku z tym – po decyzjach rady nadzorczej - zarząd będzie pracował w składzie: Zdzisław Filip (prezes zarządu), Łukasz Gębala i Tomasz Cudny (wiceprezesi zarządu). W TAURON Dystrybucja rezygnacje złożyli: Paweł Cygan i Janusz Kurpas (dotychczasowi wiceprezesi) oraz Marek Kleszczewski (z pełnienia funkcji prezesa 77zarządu). W efekcie decyzji rady nadzorczej w skład zarządu spółki wchodzą: Robert Zasina (prezes zarządu) oraz  wiceprezesi: Tomasz Jachna, Marek Kleszczewski i Jerzy Rzemyszkiewicz (dotychczasowy wiceprezes). Zmiany w funkcjonowaniu zarządów spółek to efekt wdrożonej w Grupie TAURON koncepcji poprawy efektywności zarządczej oraz optymalizacji kosztowej organów korporacyjnych poszczególnych spółek zależnych. Będzie to możliwe m.in. poprzez zmiany ich struktur organizacyjnych, w tym ograniczenie składu osobowego zarządów. Członkowie zarządów, którzy złożyli rezygnacje, otrzymali oferty kontynuacji współpracy na poziomie menadżerskim w spółkach Grupy TAURON. (kk) (http://media.tauron.pl/, 26.01.2016)...
Read more

Rezygnacja prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego ze stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

20 stycznia podczas Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął rezygnację prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego ze stanowiska dyrektora NCBR. Jarosław Gowin podziękował Profesorowi za dotychczasowy wkład w rozwój polskiej nauki oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Nowy dyrektor zostanie wyłoniony w drodze konkursu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do tego czasu pełnienie obowiązków dyrektora minister powierzył dotychczasowemu zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Jerzemu Kątckiemu. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski pełnił swoją funkcję od 1 stycznia 2011 r. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 20.01.2016)...
Read more

Polak zostaje prezesem kanadyjskiej Helix BioPharma

Prezesem kanadyjskiej spółki biofarmaceutycznej Helix BioPharma, zajmującej się rozwojem innowacyjnych leków onkologicznych, został dr Zbigniew Markowski. Doświadczony menadżer ma za zadanie wesprzeć ambitne cele spółki m.in. w zakresie prowadzonych w Polsce i USA badań klinicznych oraz pozyskania finansowania na dalsze badania i rozwój. Polak zastąpi Garego Littlejohna, czasowo pełniącego obowiązki Prezesa.

Dr Zbigniew Markowski posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Zarządzał spółkami zajmującymi się doradztwem w zakresie finansowania, inwestycji przede wszystkim w sektorach farmaceutycznym i finansowym. Pełnił również funkcje nadzorcze w wielu spółkach z rynku kapitałowego. Dodatkowo sprawował funkcje doradcze w polskich ministerstwach. Zbigniew Markowski w latach 2006 - 2016 był Prezesem Zarządu spółki O.M. Finance, firmie doradczej w zakresie rynku finansowo-inwestycyjnego. Od 1988 do 2002 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Prokom Investments SA, gdzie odpowiadał za inwestycje w sektorze finansowym i farmaceutycznym oraz był członkiem zarządu farmaceutycznej spółki BIOTON SA. Od 1995 r. sprawował funkcje Przewodniczącego i Członek Członka Rad Nadzorczych w wielu spółkach notowanych na GPW. Przewodniczył komitetom audytu w spółkach tj.: Ciech...
Read more

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PKN ORLEN

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. odwołała Pana Jacka Krawca ze stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. i jednocześnie powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Wojciecha Jasińskiego. Pan Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1972 r.). Posiada bogate doświadczenie wynikające z pełnienia kierowniczych funkcji w administracji publicznej oraz podmiotach prawa handlowego. W latach 1997-2000 był Członkiem Zarządu, a następnie Prezesem spółki Srebrna. Od 2001 był Posłem na Sejm RP. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa. (kk) (http://www.orlenpoludnie.pl/, 17.12.2015)...
Read more

Zmiany w zarządzie TAURON Polska Energia

Rada nadzorcza TAURON Polska Energia na posiedzeniu 8 grudnia 2015 r. odwołała ze składu zarządu spółki Jerzego Kurellę – prezesa zarządu, Piotra Kołodzieja – wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Henryka Borczyka – wiceprezesa zarządu ds. korporacji oraz Michała Gramatykę – wiceprezesa zarządu ds. handlowych. W skład zarządu – od 8 grudnia – rada nadzorcza powołała Remigiusza Nowakowskiego – powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, Jarosława Brodę – powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Kamila Kamińskiego – powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacji oraz Piotra Zawistowskiego – powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlowych. Wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych pozostaje nadal Anna Striżyk. (kk) (http://media.tauron.pl/, 8.12.2015)...
Read more

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

Minister Skarbu Państwa, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, 23 listopada br. odwołał Pana Macieja Bałtowskiego ze składu Rady Nadzorczej Koncernu. Jednocześnie na jej członka powołany został Pan Remigiusz Nowakowski. Pan Remigiusz Nowakowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności „Prawo Handlowe”. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2002 - 2006 Prezes Zarządu oraz współwłaściciel firmy konsultingowej INERCON Sp. z o.o. obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006 - 2008 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia SA oraz Prezes Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę TAURON oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie TAURON. Od 2008 r. związany z koncernem...
Read more