Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PKN ORLEN

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. odwołała Pana Jacka Krawca ze stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. i jednocześnie powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Wojciecha Jasińskiego. Pan Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1972 r.). Posiada bogate doświadczenie wynikające z pełnienia kierowniczych funkcji w administracji publicznej oraz podmiotach prawa handlowego. W latach 1997-2000 był Członkiem Zarządu, a następnie Prezesem spółki Srebrna. Od 2001 był Posłem na Sejm RP. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa. (kk)

(http://www.orlenpoludnie.pl/, 17.12.2015)