Tag Archives: NCN

390 mln PLN dla naukowców w kolejnych konkursach NCN

W sumie 390 mln PLN mogą otrzymać naukowcy w kolejnych konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. W 12. edycji programów OPUS, PRELUDIUM i SONATA do zdobycia jest 330 mln PLN. W drugim konkursie BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze i ostatniej edycji konkursu POLONEZ mogą otrzymać po 30 mln PLN. POLONEZ to konkurs umożliwiający naukowcom z zagranicznych instytucji przyjazd do Polski na roczny lub dwuletni staż badawczy. Wnioskodawca musi mieć stopień doktora lub cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, a także w ciągu ostatnich trzech lat nie powinien mieszkać, pracować lub studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. W drugiej edycji konkursu BEETHOVEN wprowadzono zmiany w stosunku do pierwszej edycji. Dotąd mogły w nim startować polsko-niemieckie zespoły badawcze, realizujące projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Tym razem o finansowanie powalczą również przedstawiciele wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. OPUS to najpopularniejszy konkurs NCN, skierowany do szerokiego grona odbiorców. Może w nim startować każdy badacz,...
Read more

Znamy wyniki SYMFONII 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu SYMFONIA na interdyscyplinarne projekty badawcze. SYMFONIA to konkurs przeznaczony dla doświadczonych naukowców, w którym osoba zgłaszająca projekt musi posiadać stopień naukowy co najmniej doktora oraz doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej dwoma projektami finansowanymi w ramach krajowych bądź międzynarodowych konkursów. To szansa dla uczonych, którzy pragną prowadzić badania na polu więcej niż jednej dziedziny nauki, przyczyniając się do rozwoju każdej z nich. Do obszarów badawczych konkursu należą: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne albo nauki o życiu. W tym roku do konkursu przystąpiło 38 projektów. Po pierwszym etapie pozostało ich 31, a po drugim już tylko 10. Ostatecznie w finale znalazło się 5 projektów, którym w sumie przyznano dotację o wysokości 22,5 mln PLN. Do zwycięskich projektów należą: „Produkcja nanoobiektów o geometrii niewystępującej w przyrodzie” pod kierownictwem prof. dr. Jonathana Gardinera Heddle’a z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; „Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne” pod przewodnictwem dr...
Read more

170 mln PLN dla doświadczonych naukowców i zespołów badawczych

Na zgłoszenia doświadczonych naukowców, badaczy planujących stworzenie nowego zespołu naukowego oraz uczonych realizujących projekty międzynarodowe czeka Narodowe Centrum Nauki, które ogłosiło właśnie konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6. W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie zmian do dwóch z konkursów.

Adresatami ogłaszanego po raz ósmy konkursu MAESTRO są wybitni naukowcy, którzy chcą się podjąć realizacji pionierskich, w tym interdyscyplinarnych, badań naukowych, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w ostatnich 10 latach publikował w renomowanych czasopismach naukowych, a także kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych. W tym prestiżowym konkursie do rozdysponowania jest 40 mln PLN. W konkursie HARMONIA 8 finansowanie przyznawane jest na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej – z partnerami z innego kraju lub przy użyciu zagranicznej aparatury. Budżet konkursu również wynosi 40 mln PLN.  SONATA BIS 6 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie...
Read more

Nowe inicjatywy MNiSW i NCN – SONATINA i „małe granty”

Rada NCN wypracowała wstępne zasady konkursu SONATINA, który zastąpi ministerialny program „Iuventus Plus”. Nowa inicjatywa wzbogaci rodzinę konkursów obecnie obejmującą SONATĘ i SONATĘ BIS. Tym samym w NCN powstanie spójny system finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora, odpowiadający trójstopniowemu systemowi European Research Council. O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. Co ważne, w nowym konkursie zachowany zostanie aplikacyjny charakter obecny w programie „Iuventus Plus”. Konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a ich rozstrzygnięcie znane będzie w roku 2017. Ponadto Rada NCN przygotowała koncepcję konkursów na tzw. „małe granty”, które zapełnią lukę w finansowaniu istotnych, niskokosztowych potrzeb środowiska naukowego. O granty będą mogły się ubiegać osoby, które nie kierowały jeszcze projektami z NCN, ze stażem naukowym nie dłuższym niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota jednego grantu będzie wynosić od 5 do 50 tys. PLN,...
Read more

Polscy naukowcy otrzymają niemal 200 mln PLN na swoje badania

MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – to pierwsze rozstrzygnięte w tym roku konkursy Narodowego Centrum Nauki. Z dofinansowania skorzysta 157 naukowców, których projekty okazały się najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Doświadczeni naukowcy, zajmujący się pionierskimi badaniami, mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu MAESTRO 7. Spośród zgłoszeń eksperci NCN wyłonili 14 projektów o łącznej wartości 38 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie dla indywidualnych badań wyniosła 4 mln PLN. HARMONIA 7 to kolejna edycja konkursu na najlepsze projekty międzynarodowe. NCN przeznaczyło 36 mln PLN na sfinansowanie 52 projektów – najwyższy grant wyniósł 1,5 mln PLN. Wskaźnik sukcesu w HARMONII wyniósł 21% - o sześć punktów więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej projektów dofinansowanych zostanie w ramach konkursu SONATA BIS 5, w którym wyłonione zostały zespoły badawcze. Środki na prowadzenie badań o łącznej wartości 121,6 mln PLN trafią do 91 naukowców. Kierownikami projektów w programie mogły zostać osoby, które posiadają przynajmniej stopień naukowy doktora zdobyty w okresie od 2 do 12 lat...
Read more

Niemal 10,5 mln PLN dla polsko-niemieckich projektów badawczych

Zakończył się pierwszy bilateralny konkurs Narodowego Centrum Nauki. Program BEETHOVEN NCN zorganizował we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). 17 najlepszych projektów realizowanych przez polsko-niemieckie zespoły otrzymało niemal 10,5 mln PLN. W przedsięwzięciu NCN i DFG finansowane są projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły. Kierownik zespołu w polskiej części projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czas trwania projektu może być zaplanowany na minimum rok, a maksimum – 3 lata. Minimalna wartość polskiej części prac to 150 tys. PLN. Górna granica finansowania dla pojedynczego projektu nie została określona. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 12.10.2015)...
Read more

NCBR i NCN wspólnie na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W ramach TANGA finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki mogą również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. W pierwszej edycji TANGA dofinansowanie otrzymało 51 najlepszych projektów. Dzięki wsparciu rządowych agencji naukowcy pracują m.in. nad wprowadzeniem na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych, wdrożeniem kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych oraz innowacyjnej technologii eko-klejenia materiałów kompozytowych. W drugiej edycji na dofinansowanie najlepszych projektów przewidziano 40 mln PLN. Informacje o ogłoszeniu konkursu, którego otwarcie przewidziane jest na grudzień 2015 r. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 23.09.2015)...
Read more

Ponad 366 mln PLN na realizację badań podstawowych od NCN

Ponad 366 mln PLN na realizację badań podstawowych otrzymają naukowcy od Narodowego Centrum Nauki, które ogłosiło wyniki konkursów Opus 8, Preludium 8 i Sonata 8. We wszystkich trzech konkursach finansowanie przyznano 861 projektom. Naukowcy prowadzący badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzymają od Narodowego Centrum Nauki ponad 48,5 mln PLN, przedstawiciele nauk o życiu - prawie 157,5 mln PLN, zaś nauk ścisłych i technicznych – ponad 160 mln PLN. Najwięcej środków na badania otrzymają naukowcy, którzy złożyli wnioski w konkursie Opus 8 – aż 280 mln PLN. We wszystkich trzech grupach nauk (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; nauki o życiu; nauki ścisłe i techniczne) do finansowania zakwalifikowano 444 projekty. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 12.05.2015)...
Read more

Opus 9, Preludium 9, Sonata 9

Do 16 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 9, Preludium 9 oraz Sonata 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Łączny budżet konkursów wynosi 260 mln PLN. (kk) (http://www.granty-na-badania.com, 17.03.2015)...
Read more