Znamy wyniki SYMFONII 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czwartej edycji konkursu SYMFONIA na interdyscyplinarne projekty badawcze. SYMFONIA to konkurs przeznaczony dla doświadczonych naukowców, w którym osoba zgłaszająca projekt musi posiadać stopień naukowy co najmniej doktora oraz doświadczenie w zarządzaniu przynajmniej dwoma projektami finansowanymi w ramach krajowych bądź międzynarodowych konkursów. To szansa dla uczonych, którzy pragną prowadzić badania na polu więcej niż jednej dziedziny nauki, przyczyniając się do rozwoju każdej z nich. Do obszarów badawczych konkursu należą: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne albo nauki o życiu.

W tym roku do konkursu przystąpiło 38 projektów. Po pierwszym etapie pozostało ich 31, a po drugim już tylko 10. Ostatecznie w finale znalazło się 5 projektów, którym w sumie przyznano dotację o wysokości 22,5 mln PLN. Do zwycięskich projektów należą: „Produkcja nanoobiektów o geometrii niewystępującej w przyrodzie” pod kierownictwem prof. dr. Jonathana Gardinera Heddle’a z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; „Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne” pod przewodnictwem dr hab. Agnieszki Szumny z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk; „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej” pod egidą prof. dr. hab. Przemysława Urbańczyka z zespołem z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego; „Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze”, którym pokieruje prof. dr hab. Robert Moszyński z zespołem z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz projekt „W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu”, którym zarządzał będzie prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Cichocki z badaczami z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 21.07.2016)