NCBR i NCN wspólnie na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W ramach TANGA finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki mogą również zostać przeznaczone na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

W pierwszej edycji TANGA dofinansowanie otrzymało 51 najlepszych projektów. Dzięki wsparciu rządowych agencji naukowcy pracują m.in. nad wprowadzeniem na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych, wdrożeniem kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych oraz innowacyjnej technologii eko-klejenia materiałów kompozytowych. W drugiej edycji na dofinansowanie najlepszych projektów przewidziano 40 mln PLN. Informacje o ogłoszeniu konkursu, którego otwarcie przewidziane jest na grudzień 2015 r. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 23.09.2015)