Niemal 10,5 mln PLN dla polsko-niemieckich projektów badawczych

Zakończył się pierwszy bilateralny konkurs Narodowego Centrum Nauki. Program BEETHOVEN NCN zorganizował we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). 17 najlepszych projektów realizowanych przez polsko-niemieckie zespoły otrzymało niemal 10,5 mln PLN. W przedsięwzięciu NCN i DFG finansowane są projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, realizowane wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły. Kierownik zespołu w polskiej części projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czas trwania projektu może być zaplanowany na minimum rok, a maksimum – 3 lata. Minimalna wartość polskiej części prac to 150 tys. PLN. Górna granica finansowania dla pojedynczego projektu nie została określona. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 12.10.2015)