Polscy naukowcy otrzymają niemal 200 mln PLN na swoje badania

MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 – to pierwsze rozstrzygnięte w tym roku konkursy Narodowego Centrum Nauki. Z dofinansowania skorzysta 157 naukowców, których projekty okazały się najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń.

Doświadczeni naukowcy, zajmujący się pionierskimi badaniami, mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu MAESTRO 7. Spośród zgłoszeń eksperci NCN wyłonili 14 projektów o łącznej wartości 38 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie dla indywidualnych badań wyniosła 4 mln PLN. HARMONIA 7 to kolejna edycja konkursu na najlepsze projekty międzynarodowe. NCN przeznaczyło 36 mln PLN na sfinansowanie 52 projektów – najwyższy grant wyniósł 1,5 mln PLN. Wskaźnik sukcesu w HARMONII wyniósł 21% – o sześć punktów więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej projektów dofinansowanych zostanie w ramach konkursu SONATA BIS 5, w którym wyłonione zostały zespoły badawcze. Środki na prowadzenie badań o łącznej wartości 121,6 mln PLN trafią do 91 naukowców. Kierownikami projektów w programie mogły zostać osoby, które posiadają przynajmniej stopień naukowy doktora zdobyty w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Maksymalne dofinansowanie w programie to 2,4 mln PLN. W piątej edycji konkursu Centrum oceniło pozytywnie 22% wniosków, czyli o 8 procent więcej niż w czwartej. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 1.02.2016)