Tag Archives: Azoty

Grupa Azoty ZAK poszukuje młodych innowatorów

Ruszyły zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu Forum Młodych Innowatorów pod hasłem "Od pomysłu do przemysłu". Ma on na celu identyfikację i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie najlepszych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Tym samym promowane będą nowe idee, mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle. Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty ZAK SA, opolskiego Stowarzyszenia "Park Przemysłowy Metalchem", Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego oraz Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Projekt towarzyszy II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki (NTKM), która odbędzie się w październiku w Kędzierzynie-Koźlu. Mecenasem wydarzenia jest Grupa Azoty ZAK SA. Projekty o charakterze innowacyjnym w terminie do 31 lipca br. mogą zgłaszać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci i doktoranci do 30. roku życia. Weryfikacja i ocena pomysłów pozwoli na wyłonienie finalistów konkursu, a ostateczna klasyfikacja zostanie przedstawiona podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji NTKM. (kk) (https://www.plastech.pl, 5.07.2016)...
Read more

Powołano radę nadzorczą Grupy Azoty na X kadencję

5 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty SA podjęło uchwałę w sprawie składu rady nadzorczej X kadencji. Członkami ośmioosobowej rady zostali: Przemysław Lis (przewodniczący), Maciej Baranowski, Robert Kapka, Tomasz Karusewicz, Artur Kucharski, Bartłomiej Litwińczuk, Zbigniew Paprocki oraz Roman Romaniszyn. Skład obecnej rady jest niemal identyczny ze zmodyfikowanym na początku roku składem rady nadzorczej IX kadencji, jedyną zmianą jest zastąpienie Tomasza Klikowicza przez Romana Romaniszyna. (kk) (https://www.plastech.pl/, 6.07.2016)...
Read more

Konkurs Forum Młodych Innowatorów: „Od pomysłu do przemysłu”

Grupa Azoty ZAK S.A. rozpoczyna poszukiwania młodych innowatorów.Ruszyły zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu na innowacje, organizowanego z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A., opolskiego Stowarzyszenia „Park Przemysłowy Metalchem”, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego oraz Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER. Projekt towarzyszy II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki (NTKM), która odbędzie się w październiku w Kędzierzynie-Koźlu. Mecenasem wydarzenia jest Grupa Azoty ZAK S.A.

Konkurs Forum Młodych Innowatorów, przeprowadzany pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”, ma na celu identyfikację i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie najlepszych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Tym samym promowane będą nowe idee, mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

Projekty o charakterze innowacyjnym mogą zgłaszać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci i doktoranci do 30-go roku życia, najpóźniej do 31 lipca 2016 r. Weryfikacja i ocena pomysłów pozwoli na wyłonienie finalistów konkursu, a ostateczna klasyfikacja zostanie przedstawiona podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji...

Read more

Zmiany w zarządzie Grupy Azoty

Rada nadzorcza Grupy Azoty SA na posiedzeniu w dn. 20 maja dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Odwołany został dotychczasowy wiceprezes zarządu, Andrzej Skolmowski. Funkcję wiceprezesa zarządu obejmie obecnie Paweł Andrzej Łapiński. Ponadto funkcję wiceprezesa zarządu obejmują dotychczasowi członkowie zarządu - Tomasz Hinc oraz Józef Rojek. (kk)

(https://www.plastech.pl, 23.05.2016)...
Read more

Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

30 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., podczas którego zostały podjęte uchwały zmieniające skład Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.

W dniu 29.03.2016 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Witold Szczypiński. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Naruć.

Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Jerzy Koziara na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członkowie Rady Nadzorczej Panowie: Grzegorz Piątkowski oraz Witold Jan Brodalka.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej pozostają: Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Barbara Haraburda oraz wybrani z ramienia pracowników Panowie Andrzej Kapłan i Sławomir Krawczykowski.

(http://grupaazoty.com/pl/wydarzenia 30.03.2016)

...
Read more

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY

24 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty PUŁAWY, podczas którego zostały podjęte uchwały zmieniające skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

Jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyli Panowie Janusz Cendrowski i Andrzej Skolmowski.

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Możeński oraz Członek Rady Nadzorczej Pan Jerzy Koziara.

Do Składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Janusz Cendrowski na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członkowie Rady Nadzorczej Panowie: Ignacy Chwesiuk, Leszek Lewicki, Jakub Troszyński.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej pozostają wybrani z ramienia pracowników Panowie Andrzej Bartuzi i Jacek Wójtowicz.

(http://grupaazoty.com/pl/wydarzenia 24.03.2016)

...
Read more

Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

23 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty ZAK S.A., podczas którego zostały podjęte uchwały zmieniające skład Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i funkcji Przewodniczącego złożył Pan Andrzej Skolmowski. Ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Koziara, Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Witold Szczypiński, Pan Marcin Stanisław Witkowski.

Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Bohdan Pecuszok na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członkowie Rady Nadzorczej: Pani prof. Katarzyna Chojnacka, Pan Michał Wrębiak, Pan Artur Rafał Kamiński.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej pozostał wybrany z ramienia pracowników Pan Paweł Polański.

(http://grupaazoty.com/pl/wydarzenia 23.03.2016)

...
Read more

Polipropylen: technologia dla Azotów

Nowy zakład produkcji polipropylenu pomoże pokryć jego niedobór w Europie, gdzie wysychają tradycyjne jego źródła. Do produkcji propylenu Grupa Azoty wykorzysta technologię C 3  Oleflex firmy UOP LLC, należącej do grupy Honeywell. Propylen będzie używany do wytwarzania żywic i tworzyw sztucznych, które zastępują metalowe części samochodowe, tym samym zmniejszając wagę samochodów oraz ulepszając efektywność paliwową. Instalacja wyprodukuje rocznie 400 tys. ton wysokiej jakości propylenu, co ma wesprzeć produkcję prawie 11 mln samochodów rocznie. Zakład w Policach ma zostać uruchomiony w 2019 r.

W porównaniu z konkurencyjnymi metodami odwodornienia, technologia Oleflex gwarantuje najniższe koszty produkcji, najwyższy zwrot poniesionej inwestycji i najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Na doskonałe działanie procesu wpływa niski koszt kapitałowy, wysoka wydajność produkcji propylenu, niskie zużycie energii i nadający się do całkowitego recyklingu układ katalizatora oparty na platynie naniesionej na tlenek glinu. Oprócz procesu C 3  Oleflex, opartego na konwersji propanu na propylen, firma Honeywell UOP posiada licencję na technologię C 4  Oleflex, opartą na procesie odwodornienia...

Read more