Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

30 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., podczas którego zostały podjęte uchwały zmieniające skład Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.

W dniu 29.03.2016 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Witold Szczypiński. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Naruć.

Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Jerzy Koziara na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członkowie Rady Nadzorczej Panowie: Grzegorz Piątkowski oraz Witold Jan Brodalka.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej pozostają: Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Barbara Haraburda oraz wybrani z ramienia pracowników Panowie Andrzej Kapłan i Sławomir Krawczykowski.

(http://grupaazoty.com/pl/wydarzenia 30.03.2016)