Powołano radę nadzorczą Grupy Azoty na X kadencję

5 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty SA podjęło uchwałę w sprawie składu rady nadzorczej X kadencji. Członkami ośmioosobowej rady zostali: Przemysław Lis (przewodniczący), Maciej Baranowski, Robert Kapka, Tomasz Karusewicz, Artur Kucharski, Bartłomiej Litwińczuk, Zbigniew Paprocki oraz Roman Romaniszyn. Skład obecnej rady jest niemal identyczny ze zmodyfikowanym na początku roku składem rady nadzorczej IX kadencji, jedyną zmianą jest zastąpienie Tomasza Klikowicza przez Romana Romaniszyna. (kk)

(https://www.plastech.pl/, 6.07.2016)