Polipropylen: technologia dla Azotów

Nowy zakład produkcji polipropylenu pomoże pokryć jego niedobór w Europie, gdzie wysychają tradycyjne jego źródła. Do produkcji propylenu Grupa Azoty wykorzysta technologię C 3  Oleflex firmy UOP LLC, należącej do grupy Honeywell. Propylen będzie używany do wytwarzania żywic i tworzyw sztucznych, które zastępują metalowe części samochodowe, tym samym zmniejszając wagę samochodów oraz ulepszając efektywność paliwową. Instalacja wyprodukuje rocznie 400 tys. ton wysokiej jakości propylenu, co ma wesprzeć produkcję prawie 11 mln samochodów rocznie. Zakład w Policach ma zostać uruchomiony w 2019 r.

W porównaniu z konkurencyjnymi metodami odwodornienia, technologia Oleflex gwarantuje najniższe koszty produkcji, najwyższy zwrot poniesionej inwestycji i najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Na doskonałe działanie procesu wpływa niski koszt kapitałowy, wysoka wydajność produkcji propylenu, niskie zużycie energii i nadający się do całkowitego recyklingu układ katalizatora oparty na platynie naniesionej na tlenek glinu. Oprócz procesu C 3  Oleflex, opartego na konwersji propanu na propylen, firma Honeywell UOP posiada licencję na technologię C 4  Oleflex, opartą na procesie odwodornienia butanu w celu konwersji izobutanuna izobutylan. (kk)

(http://eplastics.pl, 12.06.2015)