Zmiany w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

23 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty ZAK S.A., podczas którego zostały podjęte uchwały zmieniające skład Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i funkcji Przewodniczącego złożył Pan Andrzej Skolmowski. Ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Koziara, Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Witold Szczypiński, Pan Marcin Stanisław Witkowski.

Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Bohdan Pecuszok na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członkowie Rady Nadzorczej: Pani prof. Katarzyna Chojnacka, Pan Michał Wrębiak, Pan Artur Rafał Kamiński.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej pozostał wybrany z ramienia pracowników Pan Paweł Polański.

(http://grupaazoty.com/pl/wydarzenia 23.03.2016)