Tag Archives: ochrona środowiska

Pionierska instalacja oczyszczania promieniotwórczych wód kopalnianych

Naukowcy z Katowic i Lublina opracowali technologię oczyszczania z promieniotwórczych pierwiastków wód z kopalnianych wyrobisk. Pilotażowa instalacja, której skuteczność w usuwaniu radu szacuje się wstępnie na 45 %, ruszyła w kopalni Ziemowit w Lędzinach. Promieniotwórcze pierwiastki powszechnie występują w przyrodzie. Znajdują się także w górotworze. Słone wody kopalniane rozpuszczają je; wypompowane z podziemnych wyrobisk na powierzchnię mogę powodować skażenie wód powierzchniowych – stąd konieczność ich oczyszczania. Instalacja stworzona przez naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach i Politechniki Lubelskiej wykorzystuje do tego naturalne i syntetyczne zeolity - glinokrzemiany, charakteryzujące się wysoką zdolnością adsorpcji jonów i gazów. Zeolity syntetyczne są wytwarzane na Politechnice Lubelskiej. W pilotażowej instalacji oczyszczania wód kopalnianych z naturalnych nuklidów promieniotwórczych proces oczyszczania oparty jest na adsorpcji izotopów radu przez specjalnie dobrane mieszaniny syntetycznego i naturalnego zeolitu. Zeolity, zwane również sitami molekularnymi, dzięki swoim właściwościom mogą być wykorzystywane do usuwania różnego typu zanieczyszczeń, np. właśnie nuklidów promieniotwórczych z wód, także kopalnianych. Badania wykazały, że specjalnie dobrana mieszanka...
Read more

PCC Rokita zmniejsza emisję pyłów

Spółka PCC Rokita zainstalowała w elektrociepłowni najnowszej generacji elektrofiltr zmniejszający stężenie emitowanych pyłów. Pomimo że obniżone unijne normy, zgodnie z uczestnictwem firmy w Przejściowym Planie Krajowym, obowiązywać będą dopiero w 2020 r., firma już teraz zmniejszyła stężenie z 50 na 20 mg/m3. Obecna norma jest znacznie wyższa i wynosi 100 mg/m3. Inwestycja kosztowała 7 mln PLN. (kk) (http://www.plastech.pl/, 13.01.2016)  ...
Read more

Bydgoszcz z czystszym powietrzem dzięki inwestycji PGE

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku intensywnych prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki. Zakończony właśnie projekt o wartości 65 mln PLN jest częścią wartego kilkanaście mld PLN programu modernizacji aktywów Grupy PGE, którego celem jest wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do coraz ostrzejszych wymagań środowiskowych. Uruchomiona w Bydgoszczy instalacja zredukuje roczną emisję pyłu o ok. 13 ton oraz zmniejszy emisję dwutlenku siarki o ok. 1380 ton rocznie, co pozwoli dostosować urządzenia wytwórcze w ZEC Bydgoszcz do nowych unijnych wymagań środowiskowych. Dzięki temu PGE będzie mogła produkować ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy, zapewniając pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w mieście po 2015 r. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 8.12.2015)...
Read more

SABIC: drugie życie tworzyw

Dzięki współpracy według idei zamkniętego obiegu, nawiązanej między globalną spółką naftową SABIC, przetwórcą Fardem Packaging (podmiot zależny Oerlemans Packaging) a firmą recyklingową Morssinkhof Rymoplast 4 mln plastikowych toreb wykonanych w 50% z materiału pochodzącego z recyklingu zostanie wykorzystanych do pakowania tworzyw polimerowych. Współpraca ta, to jeden z pierwszych w branży przykładów zaangażowania wszystkich stron łańcucha wartości we wspólne ponoszenie odpowiedzialności za ważną inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju. (kk) (http://eplastics.pl/, 22.10.2015)...
Read more

Nowe tanie metody określania stężenia jonów metali w wodzie

Jony metali ciężkich to niebezpieczne zanieczyszczenia, które mogą pojawiać się nie tylko w wodach powierzchniowych, podziemnych czy ściekach, ale także w cieczach, które wykorzystuje się w produkcji przemysłowej. Nowe metody określania stężenia jonów metali oraz specjalny metalowskaźnik opracował zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Jony metali ciężkich, np. ołowiu, miedzi, rtęci, kadmu czy arsenu należą do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody. Metale ciężkie są ważnym składnikiem ścieków, czyli zanieczyszczeń antropogenicznych. Są to zanieczyszczenia nierozkładalne, czyli zawierają substancje nieulegające większym przemianom chemicznym i nieatakowane przez drobnoustroje – jak właśnie sole metale ciężkich. Większość działa toksycznie na organizmy wodne. Jeśli przenikną do organizmów zwierzęcych, w tym organizmu ludzkiego, powodują uszkodzenia wątroby, naczyń krwionośnych, serca, układu nerwowego i kości. Zespół pod kierownictwem dr hab. Moniki Gąsiorowskiej i dr hab. Jacka Soroki opracował proste w zastosowaniu oraz tanie we wdrożeniu metody określania stężenia jonów metali. W każdym wynalazku zastosowano inny wskaźnik umożliwiający wykrywanie takich jonów. Ważny jest tu podział związany z położeniem metali...
Read more

PZPTS powołuje grupę roboczą ds. torebek foliowych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zdecydował się na utworzenie Grupy Roboczej do spraw torebek foliowych. Zadaniem grupy będzie wypracowanie sposobów optymalnej transpozycji dyrektywy Parlamentu i Rady UE 2015/720 z dnia 29 kwietnia br. Państwa członkowskie zostały zobligowane dyrektywą do wprowadzenia odpowiednich przepisów w terminie do 27 listopada 2016 r., przy czym mogą zdecydować się na jeden z zaproponowanych środków lub na obydwa. Pierwszy z nich zakłada przyjęcie środków zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2019 r. roczny poziom zużycia nie przekraczał 90 lekkich plastikowych toreb na zakupy w przeliczeniu na osobę, a do dnia 31 grudnia 2025 r. - 40 takich toreb w przeliczeniu na osobę; lub określenie podobnych celów wyrażonych w wadze. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z celów określających krajowe zużycie. Drugi zaproponowany środek zakłada przyjęcie instrumentów zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2018 r. lekkie plastikowe torby na zakupy nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów, chyba że wdrożone...
Read more

System poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw stałych

System poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej spalania paliw stałych TIC W. J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 850–855 W pracy przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań proekologicznych w technologii spalania paliw konwencjonalnych. Zaprezentowane rozwiązania dotyczą paliw stałych. W procesie spalania istotna jest zarówno jakość zastosowanego paliwa, jak i warunki prowadzenia procesu. Efekty ekologiczne i energetyczne są wyznacznikami w doborze efektywnego katalizatora dla spalanego paliwa. Słowa kluczowe: katalizatory, spalanie, energetyka, ochrona środowiska Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Rtęć w środowisku – najnowsze wytyczne związane z gospodarowaniem zasobami rtęci

Rtęć w środowisku – najnowsze wytyczne związane z gospodarowaniem zasobami rtęci KRÓL A., KRASIŃSKA A., KUKULSKA-ZAJĄC E.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 973–978 W artykule przedstawiono przegląd aktów prawnych dotyczących stosowania i gospodarowania zasobami rtęci mającymi na celu ograniczenie szkodliwego wpływu rtęci na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na najnowszy dokument poświęcony ograniczaniu emisji rtęci do elementów środowiska, tj. Minamata Convention on Mercury. Słowa kluczowe: rtęć, emisje rtęci, inwentaryzacja emisji, ochrona środowiska Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more