Category Archives: 2014

Porównanie metod dekontaminacji przypraw i ziół

Porównanie metod dekontaminacji przypraw i ziół BRODOWSKA A., ŚMIGIELSKI K., NOWAK A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 97–102 Przedstawiono metody dekontaminacji surowców roślinnych, w tym ziół i przypraw, wskazano ich wady i zalety. Zwrócono uwagę na technologię z zastosowaniem ozonu, zarówno w fazie wodnej jak i gazowej. Słowa kluczowe: dekontaminacja, ozon, przyprawy, zioła, surowce roślinne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla

Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla SZYNKOWSKA M.I., GÓRALSKI J., MAĆKIEWICZ E., KULA P., NIEDZIELSKI P., PIETRASIK R., JÓŹWIK K.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 205–210 W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą emisji rtęci z procesów spalania węgla w elektrowniach konwencjonalnych. Omówiono założenia i cele projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, który realizowany jest we współpracy Politechniki Łódzkiej z PGE GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów (największą w Polsce i Europie elektrownią, opalaną węglem brunatnym). Słowa kluczowe: redukcja emisji, rtęć, spalanie węgla Scale-up Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego

Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego SOBKÓW d., BARTON J., CZAJA K., SUDOŁ M, MAZOŃ B.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 347–354 W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z odpornością materiałów na czynniki środowiska, obejmujące zespół warunków atmosferycznych oraz biosfery. Obszary te stanowią od wielu lat problematykę badawczą zespołu pracowników Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, w ramach której prowadzone są badania foto-, termo- i biodegradacji materiałów, głównie polimerowych. Kompleksowość takich badań pozwala na określenie czasu użytkowania wyrobów wytworzonych z badanych materiałów w warunkach potencjalnego obszaru ich zastosowań. Rosnące zainteresowanie otrzymywaniem i produkcją nowego typu materiałów wynika z ich zastosowania do wytwarzania różnorodnych, użytecznych wyrobów eksploatowanych w różnych warunkach. Warunki te, w zależności od rodzaju, intensywności i czasu oddziaływania, wywołują wielorakie zmiany w materiale, które z kolei wywierają wpływ na jego właściwości użytkowe. Dlatego przy opracowywaniu nowych materiałów istotna jest wiedza odnośnie do kierunków ich zastosowania i warunków eksploatacji wraz z nieodłączną potrzebą określania...
Read more

Bioczujniki SPRI – narzędzie diagnostyczne przyszłości

Bioczujniki SPRI – narzędzie diagnostyczne przyszłości SANKIEWICZ A., PUZAN B., GORODKIEWICZ E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 528–535 Czujniki biologiczne są kombinacją biologicznie czułego i selektywnego składnika z fizykochemicznym detektorem, np. optycznym. Wiele bioczujników optycznych opartych jest na zjawisku powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR) w wersji klasycznej oraz w wersji imaging (SPRI). Biosensory SPRI są atrakcyjnym narzędziem, które może być wykorzystywane do wieloparametrowej analizy próbek w diagnozie medycznej, kontroli żywności i monitoringu środowiska. Słowa kluczowe: bioczujnik, SPRI Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Nanotechnologia – nanomateriały, nanocząstki i wielofunkcyjne nanostruktury typu rdzeń/powłoka

Nanotechnologia – nanomateriały, nanocząstki i wielofunkcyjne nanostruktury typu rdzeń/powłoka RUNOWSKI M.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 9, 766–775 Nanotechnologia jest nauką zajmującą się otrzymywaniem i badaniem właściwości nanomateriałów. Nanomateriały często wykazują odmienne właściwości fizykochemiczne i biologiczne, w porównaniu do ich makroskopowych odpowiedników. Dodatkowo mogą one wykazywać interesujące zjawiska, takie jak ograniczenie kwantowe w półprzewodnikowych kropkach kwantowych, powierzchniowe efekty plazmoniczne, czy superparamagnetyzm. Interesującą grupą nanomateriałów są nanostruktury typu rdzeń/ powłoka (ang. core/shell) wykazujące jednocześnie właściwości zarówno rdzenia jak i powłoki. Słowa kluczowe: nanomateriały funkcjonalne, zjawiska w nanoskali, nanocząstki typu rdzeń/powłoka, nanostruktury luminescencyjno-magnetyczne, cytotoksyczność nanocząstek Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni

Gospodarowanie odpadami w koksowni Progi i bariery odzysku odpadów w procesie technologicznym koksowni OLCZAK CZ., LANGNER P., LIGUS G.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 10, 905–910 Przedstawiono aktualny stan gospodarki odpadami w koksowni. Omówiono źródła, ilości i skład nieproduktów powstających w procesie technologicznym koksowni. Scharakteryzowano metody recyklingu wewnętrznego nieproduktów do węgla wsadowego i produktów węglopochodnych. Oceniono stopień wypełnienia prawnych wymagań środowiskowych związanych z gospodarką odpadami w koksowni. Określono progi i bariery odzysku odpadów „zewnętrznych” w procesie produkcyjnym koksowni. Słowa kluczowe: koksownia, produkty, nieprodukty, odpady, gospodarka odpadami Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Kwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w kosmetyce

Kwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w kosmetyce ZIELIŃSKA A., NOWAK I.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 103–110 Wśród preparatów pielęgnacyjnych duże znaczenie mają te, które zawierają lipidy działające okluzyjnie na naskórek, hamujące transepidermalną utratę wody a także wspomagające syntezę lipidów. Do ważnych lipidów należą kwasy tłuszczowe, a w szczególności niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, zaangażowane w tworzenie prawidłowego cementu międzykomórkowego. Omówione kwasy tłuszczowe występujące w olejach roślinnych oraz ich znaczenie w kosmetyce. Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe, kwas linolowy, szereg omega, oleje roślinne Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego

Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego KORPYŚ M., WÓJCIK J., SYNOWIEC P.M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 211–215 W artykule przedstawiono przegląd stosowanych metod usuwania kwaśnych zanieczyszczeń gazu ziemnego. Główną uwagę skupiono na sposobach oczyszczania wydobytego gazu z siarkowodoru i ditlenku węgla. Słowa kluczowe: siarkowodór, ditlenek węgla, gaz ziemny, gaz łupkowy, oczyszczanie Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii tworzących zakwity sinicowe

Potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii tworzących zakwity sinicowe KASOWSKA-ŻOK E., OSTROWSKA M., STUDNIK h., BALCERZAK L ., ŻYSZKA B., DRZYZGA d., BAZGIER G., KAFARSKI P., LIPOK J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 355–362 Zdolności adaptacyjne cyjanobakterii związane ze swoistym, „plastycznym” metabolizmem cechującym te mikroorganizmy sprawiły, że możliwe jest ich wykorzystanie jako biokatalizatorów w procesach biotransformacji związków naturalnych i połączeń syntetycznych. Inne cechy sinic umożliwiają ich zastosowanie w procesach bioremediacji jonów metali, w których równocześnie wytwarzane są nanocząstki tych pierwiastków. Wspomniane możliwości wskazują na znaczący potencjał biotechnologiczny cyjanobakterii. Słowa kluczowe: zakwity sinicowe, cyjanobakterie, biotransformacje, aminopolifosfoniany, nanocząstki metali, monoterpeny, flawonoidy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

W przemyśle zbrojeniowym

W przemyśle zbrojeniowym CZERWIŃSKA M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 6, 536–543 W artykule zaprezentowano przegląd informacji na temat rozwijającej się od lat 90. XX w. dziedziny wiedzy, jaką jest nanotechnologia. Przedstawiono możliwości zastosowań nanotechnologii w przemyśle zbrojeniowym poprzez tworzenie mniejszych, lżejszych, szybszych i bardziej wydajnych materiałów i urządzeń. Zwrócono uwagę na zagrożenia, jakie może powodować postęp tej technologii. Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanomateriały, przemysł zbrojeniowy Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more