About: Admin

Recent Posts by Admin

Wykorzystanie oksywodorotlenku cyrkonu do usuwanie anionów z ciekłych odpadów technologicznych

SOŁTYSIK B., MIŚKIEWICZ J., BODZEK-KOCHEL M., GLUZIŃSKA J., PYSZ M. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 644–649 W pracy przedstawiono badania literaturowe właściwości jonowymiennych oksywodorotlenku cyrkonu oraz jego wykorzystanie w procesach usuwania anionów z ciekłych odpadów technologicznych. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Przegląd fotobioreaktorów do produkcji biodiesla

PATYNA A., WITCZAK S. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 634–643 Biomasa glonów coraz częściej uważana jest za potencjalny surowiec mogący służyć do produkcji biopaliw (biodiesel, biogaz) oraz energii elektrycznej i cieplnej. Ze względu na wyczerpujące się zasoby ropy naftowej, a także wzrost zanieczyszczenia środowiska, prowadzone są coraz szersze badania w zakresie wykorzystania biomasy alg jako źródła energii odnawialnej. Dodatkowo wysoka zawartość lipidów w komórkach alg i wiele innych zalet sprawia, że biodiesel produkowany z oleju pozyskanego z mikroalg może być właściwą alternatywą dla uszczuplających się zasobów diesla wytwarzanego z paliw kopalnych. Hodowla alg nie wymaga dużych powierzchni, a także używania czystej wody pitnej. W dodatku wskaźnik produkcji biomasy alg jest dużo wyższy niż roślin naczyniowych. Pod względem technologicznym sam proces produkcji biodiesla z alg jest podobny do analogicznego procesu produkcji tego paliwa z oleju roślinnego. By zacząć produkować biodiesel z mikroalg na skalę przemysłową, trzeba odpowiedzieć na ważne pytania związane z opłacalnością wytwarzania ich biomasy w różnych typach...
Read more

Konwersja CO2 do metanolu – jedna z metod magazynowania energii

WILK A., WIĘCŁAW–SOLNY L., SPIETZ T., TATARCZUK A. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 626–633 W artykule opisano zagadnienie związane z utylizacją ditlenku węgla poprzez jego konwersję z wodorem do paliw płynnych. Na podstawie dostępnych danych przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych prowadzone na świecie w zakresie poprawy efektywności tej syntezy. Podsumowano badania w zakresie zarówno katalizatorów syntezy metanolu, jak i rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów. Przedstawiono instalacje wielkoskalowe syntezy metanolu oraz opisano zagadnienia związane z ekonomiką procesu utylizacji ditlenku węgla w kierunku surowców chemicznych, i z efektywnością magazynowania energii w postaci metanolu. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Analiza przydomowego rozwiązania do oczyszczania ścieków

PAWLITA-POSMYK M., WZOREK M. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 620–625 Zainteresowanie przydomowymi rozwiązaniami do oczyszczania ścieków wzrasta i technologie te cieszą się coraz większą popularnością. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wciąż są udoskonalane i rozwijane, aby skutecznie podnosić efektywność oczyszczania ścieków oraz obniżać koszty użytkowania. W artykule przedstawiono jedno z nowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku oraz dokonano oceny jego pracy w zakresie dotrzymywania parametrów ścieków oczyszczonych. W ściekach oczyszczonych oznaczano podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń, które porównano z danymi producenta oraz wartościami dopuszczalnymi (zgodnie z RMŚ z dn. 18 listopada 2014 r.). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dzięki badanej technologii można efektywnie oczyszczać ścieki z domostw, gdzie nie ma możliwości korzystania z kanalizacji zbiorowej. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon  ...
Read more

Wermikompostowanie osadów ściekowych

BOŻYM M. Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 616–619 Wermikompostowanie osadów ściekowych prowadzi się w celu ich stabilizacji oraz wytworzenia produktu stosowanego do celów przyrodniczych. Z tego względu osady poddawane wermikompostowaniu powinny zawierać wysoki udział materii organicznej oraz być wolne od zanieczyszczeń mikrobiologicznych, i posiadać mały ładunek metali ciężkich. Dlatego najczęściej proces wermikompostowanaia prowadzi się w małych oczyszczalniach ścieków. Zastosowanie nawozowe wermikompostów dostarcza roślinom wielu składników odżywczych, polepsza właściwości fizyczne gleby oraz stopień jej nawożenia. Dodatkowo, ważne makroelementy obecne w osadach ściekowych stają się po procesie lepiej przyswajalne przez rośliny. W pracy opisano proces wermikompostowania osadów ściekowych, wady i zalety oraz możliwości dalszego wykorzystania wermikompostu. Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Recent Comments by Admin

    No comments by Admin yet.