PZPTS powołuje grupę roboczą ds. torebek foliowych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zdecydował się na utworzenie Grupy Roboczej do spraw torebek foliowych. Zadaniem grupy będzie wypracowanie sposobów optymalnej transpozycji dyrektywy Parlamentu i Rady UE 2015/720 z dnia 29 kwietnia br. Państwa członkowskie zostały zobligowane dyrektywą do wprowadzenia odpowiednich przepisów w terminie do 27 listopada 2016 r., przy czym mogą zdecydować się na jeden z zaproponowanych środków lub na obydwa.

Pierwszy z nich zakłada przyjęcie środków zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2019 r. roczny poziom zużycia nie przekraczał 90 lekkich plastikowych toreb na zakupy w przeliczeniu na osobę, a do dnia 31 grudnia 2025 r. – 40 takich toreb w przeliczeniu na osobę; lub określenie podobnych celów wyrażonych w wadze. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z celów określających krajowe zużycie.

Drugi zaproponowany środek zakłada przyjęcie instrumentów zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2018 r. lekkie plastikowe torby na zakupy nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów, chyba że wdrożone zostaną równie skuteczne instrumenty. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z tych środków. (kk)
(http://www.plastech.pl, 7.08.2015)