Category Archives: 2014-11

Ocena sieciowania resztkowego wywołanego efektem samorozgrzania we włóknistych kompozytach epoksydowych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana

Ocena sieciowania resztkowego wywołanego efektem samorozgrzania we włóknistych kompozytach epoksydowych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana KATUNIN A., KRUKIEWICZ K., TURCZYN R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 957–966 Mechaniczne obciążenia cykliczne struktur polimerowych wywołuje procesy dyssypacji energii mechanicznej, które prowadzą do powstania efektu samorozgrzania, tj. lokalnego wzrostu temperatury, odpowiadającemu gradientowi naprężeń. W szczególnych przypadkach obciążania zmęczeniowego, efekt samorozgrzania staje się procesem dominującym i nasila degradację strukturalną. Wcześniejsze badania w tym zakresie wykazują, że efekt samorozgrzania związany jest z sieciowaniem resztkowym grup epoksydowych (EP) w kompozytach włóknistych. Celem prezentowanych badań jest ocena stopnia sieciowania resztkowego oparta na analizie widm Ramana, profili temperaturowych oraz charakterystycznych temperatur w kompozytach poddawanych obciążeniom zmęczeniowym z występowaniem efektu samorozgrzania. Analizie poddano charakterystyczne pasma w widmach Ramana, a także charakterystyczne krzywe temperaturowe i ich zależność od częstotliwości wymuszenia. Uzyskane wyniki pozwalają na charakterystykę mechanizmów degradacji włóknistych kompozytów epoksydowych poddawanych zmęczeniu cieplnemu. Słowa kluczowe: efekt samorozgrzania, zmęczenie cieplne, sieciowanie resztkowe, kompozyty polimerowe, spektroskopia Ramana Czytaj więcej w pliku PDF Read more

Fluorokarbofunkcyjne silany jako prekursory materiałów silnie hydrofobowych

Fluorokarbofunkcyjne silany jako prekursory materiałów silnie hydrofobowych KARASIEWICZ J., DUTKIEWICZ A., MACIEJEWSKI H.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 945–956 W artykule opisano metody modyfikacji powierzchni płytek szklanych w celu wytworzenia powłok o własnościach hydrofobowych i superhydrofobowych. Powierzchnię modyfikowano za pomocą związków o niskiej swobodnej energii powierzchniowej, stosując fluorokarbofunkcyjne silany oraz dodatkowo poprzez modyfikację w zolu krzemionkowym, który zwiększał chropowatość powierzchni. Kąty zwilżania powierzchni były wyznaczane goniometrycznie, a morfologia powierzchni za pomocą mikroskopii sił atomowych. Słowa kluczowe: fluorofunkcyjne silany, superhydrofobowość, hydrofobizacja, zol-żel Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Uprawa konopi włóknistych przyśpieszająca rekultywację terenów pokopalnianych po odkrywce węgla brunatnego

Uprawa konopi włóknistych przyśpieszająca rekultywację terenów pokopalnianych po odkrywce węgla brunatnego MAŃKOWSKI J., KOŁODZIEJ J., KUBACKI A., BARANIECKI P., PNIEWSKA I., PUDEŁKO K.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 983–988 Jednym z podstawowych surowców energetycznych w Polsce jest węgiel brunatny. Wydobycie węgla odbywa się metodą odkrywkową. Powoduje to ogromne negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Po wydobyciu węgla pozostaje martwe wyrobisko, które w miarę posuwania się odkrywki za złożem wydobywanego węgla, zasypywane jest materiałem z nakładu. Powierzchnia po odkrywce zostaje wyrównana, lecz powstała w ten sposób wierzchnia warstwa terenu cechuje się znikomą zawartością próchnicy. Do rekultywacji obszarów poodkrywkowych można wykorzystać konopie włókniste, których uprawa, a następnie przyorywanie, przyspiesza procesy glebotwórcze. W 2012 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wspólnie ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim, rozpoczął realizację projektu pt. „Rekultywacja terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach mechanizmu Life+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Słowa...
Read more

Aspekty prawne gospodarowania odpadowymi podkładami kolejowymi

Aspekty prawne gospodarowania odpadowymi podkładami kolejowymi KUKULSKA-ZAJĄC E., KRÓL A., KRASIŃSKA A.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 979–982 W artykule przedstawiono przegląd obowiązujących aktów prawnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadowymi podkładami kolejowymi, pod kątem możliwości ich ponownego wykorzystania. Szczególną uwagę zwrócono na sposób postępowania podczas zmiany klasyfikacji tych podkładów z odpadu niebezpiecznego na odpad inny niż niebezpieczny. Słowa kluczowe: podkłady kolejowe, odpady niebezpieczne, zmiana klasyfikacji Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Rtęć w środowisku – najnowsze wytyczne związane z gospodarowaniem zasobami rtęci

Rtęć w środowisku – najnowsze wytyczne związane z gospodarowaniem zasobami rtęci KRÓL A., KRASIŃSKA A., KUKULSKA-ZAJĄC E.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 973–978 W artykule przedstawiono przegląd aktów prawnych dotyczących stosowania i gospodarowania zasobami rtęci mającymi na celu ograniczenie szkodliwego wpływu rtęci na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na najnowszy dokument poświęcony ograniczaniu emisji rtęci do elementów środowiska, tj. Minamata Convention on Mercury. Słowa kluczowe: rtęć, emisje rtęci, inwentaryzacja emisji, ochrona środowiska Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more

Algi – przyszłość z morza

Algi – przyszłość z morza KĘPSKA D., OLEJNIK Ł.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 967–972 Algi są organizmami fotosyntetyzującymi, prokariotycznymi albo eukariotycznymi. Ich komórki zawierają aminokwasy, witaminy, składniki mineralne, NNKT, aosainę,polifenole, kwasy o silnym działaniu nawilżającym i pobudzające krążenie krwi polisacharydy, a takżeβkaroten i karotenoidy. Ze względu na swój bogaty skład chemiczny, biomasa glonów znalazła zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Preparaty z alg, stosowane jako suplementy diety i składniki środków upiększających, cechuje wysoka czystość chemiczna i efektywność działania. Do najlepiej poznanych polisacharydów alg należą: agar oraz alginian.Ponadto, prowadzone są badania dotyczące zastosowania alg jako źródła alternatywnej energii w postaci biopaliw, a także w procesie oczyszczania ścieków. Słowa kluczowe: algi, agar, alginian, biopaliwa Czytaj więcej w pliku PDF pdf-icon...
Read more