PCC Rokita zmniejsza emisję pyłów

Spółka PCC Rokita zainstalowała w elektrociepłowni najnowszej generacji elektrofiltr zmniejszający stężenie emitowanych pyłów. Pomimo że obniżone unijne normy, zgodnie z uczestnictwem firmy w Przejściowym Planie Krajowym, obowiązywać będą dopiero w 2020 r., firma już teraz zmniejszyła stężenie z 50 na 20 mg/m3. Obecna norma jest znacznie wyższa i wynosi 100 mg/m3. Inwestycja kosztowała 7 mln PLN. (kk)

(http://www.plastech.pl/, 13.01.2016)