Tag Archives: rozwój

LANXESS kończy rozbudowę amerykańskich zakładów

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, zgodnie z planem uruchomił drugą linię produkcyjną wysoko wydajnych tworzyw sztucznych w swoim zakładzie w Gastonii w Karolinie Północnej. Inwestycja o wartości blisko 15 mln USD podwaja moce produkcyjne zakładu z 20 000 do 40 000 ton rocznie. W zakładzie następuje mieszanie i rafinacja podstawowych polimerów: poliamidu (PA) i politereftalanu butylowego (PBT), wzbogacanych o specjalistyczne dodatki i włókno szklane, z których powstają produkty Durethan i Pocan o niezwykłej trwałości. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w branży motoryzacyjnej w produkcji lekkich komponentów z tworzywa sztucznego, którymi zastępuje się metalowe części pojazdów, w ten sposób obniżając zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń. Koncern LANXESS planuje w najbliższych latach zainwestować dalsze 50–100 mln EUR w organiczny wzrost w sektorze wysoko wydajnych tworzyw sztucznych. (kk) (Komunikat prasowy LANXESS, 20.01.2016)...
Read more

BASF i Sumitomo Chemical badają procesy oceny bezpieczeństwa chemicznego

Koncerny BASF i Sumitomo Chemical podjęły decyzję o prowadzeniu wspólnych badań w celu odkrycia bardziej zrównoważonego systemu in vitro na potrzeby procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego. Decyzja ta jest pokłosiem obserwowanego w ostatnich latach zwiększenia liczby restrykcyjnych przepisów odnoszących się do rejestracji produktów chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz produktów farmaceutycznych, a także widocznego zapotrzebowania na zwiększenie czynnika ludzkiego w badaniach dotyczących bezpieczeństwa. Celem działań spółek będzie stworzenie systemu wspierającego tworzenie bezpiecznych produktów chemicznych przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na konwencjonalne badania na zwierzętach. Pierwszym etapem Sumitomo Chemical i BASF w prowadzonych badaniach jest opracowanie nowej linii w pełni funkcjonalnych wyhodowanych komórek umożliwiających przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktów chemicznych w sposób bardziej efektywny oraz dokładny od konwencjonalnych metod. (kk) (http://www.plastech.pl/, 28.12.2015)...
Read more

Na Politechnice Wrocławskiej powstało laboratorium informatyki biomedycznej

Na Politechnice Wrocławskiej powstało laboratorium informatyki biomedycznej, w którym będą prowadzone badania m.in. nad wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu lekarzy i we wczesnym diagnozowaniu choroby Alzheimera. Uruchomienie nowoczesnego laboratorium wiąże się z otwarciem nowego kierunku studiów na Politechnice Wrocławskiej – informatyki medycznej. Jak poinformował w poniedziałek PAP Michał Ciepielski z biura prasowego wrocławskiej uczelni, Politechnika Wrocławska zdecydowała się na uruchomienie nowego kierunku studiów, ponieważ informatyka zaczyna odgrywać coraz większa rolę w medycynie. W nowym laboratorium ma być realizowany m.in. projekt z zakresu zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w kształceniu lekarzy neurochirurgów. W laboratorium wrocławskiej uczelni będzie również realizowany projekt dotyczący wczesnej diagnostyki choroby Alzhaimera. Badania mają dotyczyć zaburzeń równowagi u pacjentów, u których tę chorobę zdiagnozowano. Wykorzystywane w nich będą urządzenia 3D oraz platforma posturograficzna, przy pomocy której sprawdzana jest dynamika środka ciężkości. W projekty prowadzone przez wrocławską uczelni zaangażowane są ośrodki medyczne z Wrocławia i Opola. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 15.12.2015)...
Read more

Supernowoczesna aparatura do terapii protonowej pomoże chorym na nowotwory

W Krakowie oficjalnie otwarto Centrum Cyklotronowe Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Krakowski cyklotron Proteus C-235 jest pierwszym urządzeniem tego typu w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Pozwala m.in. na skomplikowane badania fizyczne i biologiczne, na badanie odporności na promieniowanie i na zwalczanie nowotworów. Uroczystość kończy kilkuletni proces budowy, wyposażania i uruchamiania polskiego Centrum Cyklotronowego. Sam cyklotron już od 2013 r. wykorzystują fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy. Wiązki protonów produkowane przez urządzenie stosowane są do fizycznych i biologicznych badań podstawowych, badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie czy sprawdzania elektroniki przed lotami w kosmos. Nowymi obiektami, oddanymi do użytku, są dwa terapeutyczne stanowiska Gantry, służące do napromieniowywania guzów nowotworowych. Oba wyposażone są w najnowocześniejszy system z wiązką skanującą. Umożliwia ona bardzo precyzyjne napromienienie objętości leczonej przy maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. Tym samym polscy pacjenci będą mieli dostęp do metody leczenia dostępnej w zaledwie kilku najbardziej rozwiniętych krajach świata. Centrum będzie jednym z siedmiu ośrodków w Europie, w...
Read more

Przyszłość życia w miastach

Szacuje się, że ponad 70 % światowej populacji będzie w 2050 r. mieszkać w miastach. Tendencja ta doprowadziła do powstania pilnej potrzeby opracowania nowych rozwiązań wykorzystywanych na co dzień. Czołowi naukowcy oraz eksperci planowania przestrzeni miejskiej zbiorą się na Sympozjum Naukowym organizowanym w Szanghaju w Chinach 10 i 11 listopada 2015 r. w ramach programu BASF Creator Space™ w celu podzielenia się najnowszymi spostrzeżeniami z obszaru zrównoważonego życia w mieście. Sympozjum jest częścią globalnego programu Creator Space™ realizowanego z okazji 150. rocznicy istnienia BASF. W ramach wydarzenia przeprowadzone zostaną dyskusje z udziałem ponad 200 czołowych naukowców z różnych dziedzin, w tym laureata Nagrody Nobla prof. dr. Jean-Marie Lehna, na temat innowacyjnych pomysłów mających na celu poprawę jakości wody i warunków mieszkalnych, zwiększenia możliwości poruszania się po mieście oraz ogólnie na temat zapewnienia lepszej jakości życia. (kk) (https://www.basf.com, 16.09.2015)  ...
Read more

Postępy polskich naukowców w pracach nad lekiem na raka płuc

Helix Polska wraz z kanadyjską spółką biofarmaceutyczną Helix BioPharma Corporation, zajmującą się rozwojem innowacyjnych leków onkologicznych, zaprezentowały wyniki dotychczasowych badań klinicznych kandydata na lek L-DOS47 na 16. Światowej Konferencji Raka Płuca w Denver. Badania kliniczne prowadzone są w Polsce.

W trakcie konferencji, która odbyła się w dniach 6-9.09.2015 w Denver, Spółka Helix zaprezentowała potencjalny produkt leczniczy na raka płuca. Przedstawione zostały dane z trwającego otwartego badania fazy I/II dotyczącego zwiększenia dawki L-DOS47 w monoterapii, czyli terapii jednolekowej, u pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Publikacja objęła przegląd wyników badań klinicznych prowadzonych w Polsce w kohortach, czyli grupach 1-12 fazy I/II badań klinicznych, gdzie dawka L-DOS47 osiągnęła 4,33 mikrograma/kg masy ciała pacjenta w porównaniu do 1-szej kohorty 0,12 mikrograma/kg. Wyniki przeprowadzonych badań zostały przekazane i zostaną opublikowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Rakiem Płuca (IASLC). Na podstawie wyników badań klinicznych fazy I/II prowadzonych w Polsce, trwają badania kliniczne w leczeniu skojarzonym pemetreksed/karboplatyna w renomowanych klinikach uniwersyteckich w USA. (kk) (http://biotechnologia.pl, 10.09.2015)...
Read more

Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Japonia poprowadzą wspólne badania

Pięć projektów - wszystkie z udziałem polskich instytucji - dofinansowano w pierwszym konkursie organizowanym we współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. W nagrodzonych badaniach uczestniczą: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, krakowska AGH, Politechnika Śląska oraz dwukrotnie - Politechnika Warszawska. Inicjatywę „Współpraca państw V4-Japonia” zawiązano we wrześniu 2014 r. Instytucje finansujące badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii podpisały wtedy porozumienie, które ma wzmacniać i promować współpracę w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjność poprzez finansowanie wspólnych projektów. W jego ramach w styczniu 2015 r. ogłoszono pierwszy międzynarodowy konkurs na wspólne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe w obszarze nowych materiałów i inżynierii materiałowej. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem japońskiej Agencji ds. Nauki i Technologii, a projekty zostały poddane ocenie międzynarodowych zespołów ekspertów. "Na podstawie oceny ekspertów do dofinansowania rekomendowano pięć projektów – wszystkie z udziałem jednostek naukowych z Polski. Są to: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska, która uczestniczy w dwóch projektach" - informuje Narodowe...
Read more

Polska formalnie krajem członkowskim ESO

Polska może już decydować o największej infrastrukturze i projektach astronomicznych na świecie. Zakończył się formalny proces ratyfikacji członkostwa Polski w Europejskim Obserwatorium Astronomicznym na Półkuli Południowej. To oznacza, że jesteśmy już krajem należącym do tej organizacji. Polscy naukowcy będą korzystać z najnowocześniejszych na świecie instrumentów badawczych i aparatury do naziemnej obserwacji Kosmosu. Do ESO należy 15 państw – obok Polski między innymi Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, a spoza Europy także Brazylia. Dzięki współpracy w ramach organizacji, naukowcy prowadzą obserwacje z wykorzystaniem potężnych teleskopów, których budowa przekraczałaby możliwości jednego kraju. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 5.08.2015)...
Read more

NCBR ogłosiło wyniki „Szybkiej ścieżki”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszej tury naboru wniosków w konkursie programu „Szybka ścieżka”. W pierwszej turze naboru „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy złożyli 179 wniosków. Po 60 dniach, na podstawie oceny ekspertów NCBR wyłonił 34 najlepsze projekty. Stawiający na innowacje przedsiębiorcy otrzymają ponad 178 mln PLN dofinansowania. Dzięki wsparciu NCBR prowadzone będą m.in. prace nad uzyskaniem ultracienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów, systemem kontroli lotniczej nowej generacji, tomografem hybrydowym do badania zawilgocenia i stanu budynków oraz wykorzystującymi energię elektromagnetyczną maszynami nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 5.08.2015)...
Read more