Supernowoczesna aparatura do terapii protonowej pomoże chorym na nowotwory

W Krakowie oficjalnie otwarto Centrum Cyklotronowe Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Krakowski cyklotron Proteus C-235 jest pierwszym urządzeniem tego typu w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Pozwala m.in. na skomplikowane badania fizyczne i biologiczne, na badanie odporności na promieniowanie i na zwalczanie nowotworów. Uroczystość kończy kilkuletni proces budowy, wyposażania i uruchamiania polskiego Centrum Cyklotronowego. Sam cyklotron już od 2013 r. wykorzystują fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy. Wiązki protonów produkowane przez urządzenie stosowane są do fizycznych i biologicznych badań podstawowych, badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie czy sprawdzania elektroniki przed lotami w kosmos.

Nowymi obiektami, oddanymi do użytku, są dwa terapeutyczne stanowiska Gantry, służące do napromieniowywania guzów nowotworowych. Oba wyposażone są w najnowocześniejszy system z wiązką skanującą. Umożliwia ona bardzo precyzyjne napromienienie objętości leczonej przy maksymalnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. Tym samym polscy pacjenci będą mieli dostęp do metody leczenia dostępnej w zaledwie kilku najbardziej rozwiniętych krajach świata. Centrum będzie jednym z siedmiu ośrodków w Europie, w których komórki nowotworowe niszczone są przy użyciu nieinwazyjnej terapii protonowej. Jej mechanizm jest podobny jak w klasycznej radioterapii, jednak naświetlanie protonowe powoduje mniej szkodliwych skutków ubocznych, jak deformacje czy zaburzenia systemu immunologicznego. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 14.10.2015)