BASF i Sumitomo Chemical badają procesy oceny bezpieczeństwa chemicznego

Koncerny BASF i Sumitomo Chemical podjęły decyzję o prowadzeniu wspólnych badań w celu odkrycia bardziej zrównoważonego systemu in vitro na potrzeby procesu oceny bezpieczeństwa chemicznego. Decyzja ta jest pokłosiem obserwowanego w ostatnich latach zwiększenia liczby restrykcyjnych przepisów odnoszących się do rejestracji produktów chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz produktów farmaceutycznych, a także widocznego zapotrzebowania na zwiększenie czynnika ludzkiego w badaniach dotyczących bezpieczeństwa. Celem działań spółek będzie stworzenie systemu wspierającego tworzenie bezpiecznych produktów chemicznych przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na konwencjonalne badania na zwierzętach. Pierwszym etapem Sumitomo Chemical i BASF w prowadzonych badaniach jest opracowanie nowej linii w pełni funkcjonalnych wyhodowanych komórek umożliwiających przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktów chemicznych w sposób bardziej efektywny oraz dokładny od konwencjonalnych metod. (kk)

(http://www.plastech.pl/, 28.12.2015)