Tag Archives: PCC Exol

Laur Eksperta 2016/2017 dla PCC EXOL

Giełdowa spółka PCC EXOL została wyróżniona prestiżowym znakiem Jakości „Laur Eksperta 2016/2017” za produkt Rosulfan A. Nagroda została przyznana w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Doradztwa Konsumenckiego w kategorii Chemia Przemysłowa. W tym roku spółka PCC EXOL została dodatkowo odznaczona Medalem Nowoczesności, przyznawanym firmom, które produkują innowacyjne produkty w skali swojej branży. Rosulfan A to, stworzony przez zespół badaczy spółki, związek chemiczny, dzięki któremu środki czystości bardzo łagodnie oddziałują na skórę, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich właściwości użytkowych. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych stawia PCC EXOL na równi z czołowymi globalnymi producentami związków powierzchniowo czynnych. Produkt Rosulfan A został również nagrodzony w Konkursie Grupy PCC - Projekt Roku 2015. Zespół projektowy PCC EXOL zdobył I miejsce za projekt „Co zamiast SLS-ów? Rosulfan A – nowe oblicze surfaktantów anionowych”. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 24.11.2016)...
Read more

Grupa PCC EXOL kontynuuje wzrosty

Chemiczna Grupa PCC EXOL bardzo dobrymi wynikami finansowymi kończy III kwartał 2016 r. Grupa, na czele z giełdową spółką PCC EXOL, specjalizuje się w produkcji składników detergentów, kosmetyków jak i specjalistycznych produktów przemysłowych, stosowanych między innymi w takich branżach jak czyszczenie i mycie przemysłowe, farby i lakiery, obróbka metalu czy budownictwo. Po trzech kwartałach zysk EBITDA Grupy PCC EXOL wyniósł 35,2 mln PLN, wzrastając o 6,4 mln PLN wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (+22,2 %). Zysk netto osiągnął wartość 16,9 mln PLN i uległ poprawie o 6,4 mln PLN w porównaniu do trzech kwartałów zeszłego roku (+ 61%). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupa wypracowała na poziomie 404,6 mln PLN, odnotowując tym samym wzrost wartościowy o 16,1 mln PLN. wobec 9 miesięcy 2015 r. Wyższy poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 16,8% (tj. o 1,9 p.p. 1-3Q/1-3Q) oraz z polepszenia wyniku na działalności finansowej o 1 mln zł w stosunku do roku ubiegłego...
Read more

Grupa PCC EXOL – wyniki z dużą „górką”

Grupa PCC EXOL zakończyła I półrocze z rekordowymi wynikami finansowymi. Grupa specjalizuje się w produkcji zróżnicowanych produktów chemicznych znajdujących zastosowanie zarówno w detergentach, kosmetykach jak i w specjalistycznych produktach przemysłowych. Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 24,3 mln PLN (+35,2% H/H), zysk netto wzrósł o 6,9 mln PLN do 12,4 mln PLN (+124,2% H/H). Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 265,9 mln PLN (+5,2 % H/H). Wzrost zysku netto to konsekwencja przede wszystkim wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 17,5 % (+2,6 p.p. H/H) oraz poprawy wyniku na działalności finansowej o 1,8 mln PLN (+30,1%  H/H). Wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do I półrocza 2015 roku to głównie efekt zwiększonej sprzedaży wysokomarżowych surfaktantów do zastosowań przemysłowych, których sprzedaż Grupa konsekwentnie rozwija. Zwiększenie ich udziału w strukturze sprzedaży wpłynęło także na wzrost marży na sprzedaży. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 29.08.2016)...
Read more

Duży sukces emisji obligacji PCC EXOL

PCC EXOL, spółka chemiczna z Grupy PCC, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, z dużym sukcesem zakończyła pierwszą w swojej historii ofertę obligacji korporacyjnych w ramach I Programu Emisji Obligacji. Zapisy złożyło 424 inwestorów na kwotę ponad 49 mln PLN, przy oferowanych przez Spółkę 20 mln PLN. Redukcja emisji wyniosła blisko 60%. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 24.06.2016)...
Read more

PCC EXOL wśród spółek giełdowych wypłacających dywidendę

16 maja br. Walne Zgromadzenie, zgodnie z wcześniejszymi rekomendacjami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu blisko połowy zysku netto za 2015 r. na dywidendę. Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, w wysokości 0,04 PLN na jedną akcję. W minionym roku Grupa PCC EXOL odnotowała najwyższe w swojej historii zyski. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 40,3 mln PLN (wzrost o 42%), a skonsolidowany zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie i wyniósł 14,7 mln PLN netto. Również I kwartał br. zamknęła mocno poprawionymi, w stosunku do ubiegłorocznych, wynikami, osiągając ponad 65% wzrost zysku netto (5,2 mln PLN), 13,5% wzrost zysku EBITDA (11,8 mln PLN) i poprawę marży o 2 p.p. do poziomu 17,7%. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 16.05.2016)...
Read more

Grupa PCC EXOL – I kwartał 2016 r. na dużym plusie

Grupa Kapitałowa PCC EXOL po raz kolejny wypracowała wyniki finansowe na bardzo dobrym poziomie. Zysk EBITDA wyniósł 11,8 mln PLN i wzrósł o 13,5 %, a zysk netto odnotował ponad 65 % wzrost w stosunku do I kwartału minionego roku, osiągając wartość 5,2 mln PLN. Marża na sprzedaży wyniosła 17,7 % i wzrosła o 2,0 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego I kwartału. Przychody ze sprzedaży wyniosły 133 mln PLN, poprawiając zeszłoroczną wartość o 1,5 mln PLN tj. o 1,1 %. Osiągnięty poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze zwiększenia marży na sprzedaży oraz obniżenia o ponad 30% kosztów finansowych. Wynik finansowy przełożył się również na wzrost podstawowych wskaźników rentowności. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 13.05.2016)...
Read more

PCC EXOL nagrodzona tytułem „Etyczna Firma 2015”

22 marca w Warszawie, odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Puls Biznesu, na której ogłoszono wyniki konkursu „Etyczna Firma 2015”. Wśród finałowej piętnastki, która otrzymała tę prestiżową nagrodę, znalazła się firma PCC EXOL SA. Spółka dołączyła do grona największych, „etycznych” liderów biznesowych w Polsce. W strategiach tych firm, nieodzowny element stanowi odpowiedzialne i etyczne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój. Należą do nich : ArcelorMittal Poland, BAMA LOGISTICS, Bank Handlowy w Warszawie, CEMEX Polska, EDF Polska, Fortum Power and Heat Polska, Grupa Raben, Janssen-Cilag Polska, Johnson & Johnson Poland, Orange Polska, PKO Bank Polski, Provident Polska , Siemens, ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 31.03.2016)...
Read more

Certyfikat „Firma Godna Zaufania” dla PCC EXOL SA

Certyfikat „Firma Godna Zaufania” przyznawany jest przedsiębiorstwom za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne i uczciwe podejście do klientów, dostawców czy innych kontrahentów. Badania przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą CBOK, potwierdziły nieposzlakowany wizerunek PCC EXOL SA. Firma nie posiada na swoim koncie żadnych negatywnych opinii opublikowanych w sieci. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 25.03.2016)...
Read more

PCC EXOL SA złotym sygnatariuszem społecznej odpowiedzialności biznesu

Spółka PCC EXOL SA, największy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent surfaktantów, otrzymała złoty poziom społecznej  odpowiedzialności biznesu przyznany przez kapitułę platformy EcoVadis. Złoty poziom CSR jest bardzo istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za proekologiczny rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia, uczciwych praktyk biznesowych oraz łańcucha dostaw. (kk) (http://www.pcc-exol.eu/, 25.02.2016)...
Read more